In maart van dit jaar kocht Cofinimmo voor 30 miljoen euro een revalidatiecentrum in het Duitse Bonn. Het complex werd meteen verhuurd met een looptijd van 25 jaar en met een brutohuurrendement van 7,32 procent. Dat zijn de deals die van Cofinimmo verwacht worden, want zulke investeringen in zorgvastgoed bieden een stabiele cashflow en een aantrekkelijk rendement voor de aandeelhouders, waardoor de vastgoedportefeuille van Cofinimmo een betere verhouding krijgt tussen rendement en risico.
...