Enkele maanden geleden (zie Flash in IB26B) zijn we gestart met de opvolging van het Duitse zonne-energiebedrijf Colexon Energy. Het Belgische 7C Solarparken werd in 2008 opgericht en bouwde via een combinatie van projectfinanciering en kapitaalverhogingen de portefeuille zonnepanelen- of PV-parken in Duitsland uit van 5 MW begin 2011 tot 45 MW in september 2014. De waarde van het aandeel, afgemeten aan de koers van de kapitaalverhogingen en de evolutie van de gerealiseerde kasstroom per aandeel, verdubbelde over die periode.
...

Enkele maanden geleden (zie Flash in IB26B) zijn we gestart met de opvolging van het Duitse zonne-energiebedrijf Colexon Energy. Het Belgische 7C Solarparken werd in 2008 opgericht en bouwde via een combinatie van projectfinanciering en kapitaalverhogingen de portefeuille zonnepanelen- of PV-parken in Duitsland uit van 5 MW begin 2011 tot 45 MW in september 2014. De waarde van het aandeel, afgemeten aan de koers van de kapitaalverhogingen en de evolutie van de gerealiseerde kasstroom per aandeel, verdubbelde over die periode. De omgekeerde overname van Colexon Energy door 7C is stilaan afgerond. De inbreng in natura van de activa van 7C gebeurt via de uitgifte van 24,7 miljoen nieuwe aandelen van Colexon, waardoor de nieuwe groep in totaal 33,6 miljoen uitstaande aandelen zal hebben en een marktkapitalisatie van 45,7 miljoen EUR (koers 1,36 EUR). Het nieuwe Colexon wordt met een totale capaciteit van 72 megawatt (MW) een subtopper onder de uitbaters van PV-parken in Duitsland. CEO Steven De Proost stippelde intussen de strategie tot 2016 uit. Het belangrijkste doel is het verhogen van de nettokasstroom per aandeel - de bedrijfskasstroom (ebitda) min interestlasten min belastingen - van 0,26 EUR in 2014 naar 0,40 EUR in 2016. Die forse sprong moet er komen door kostenbesparingen, het verhogen van het prestatieniveau van de parken en selectieve groei. De hoge kostenstructuur van het oude Colexon - 0,72 voltijdse equivalenten (VTE) per MW in 2013, tegenover 0,20 VTE per MW bij 7C - biedt ruimte voor 2 miljoen EUR kostenbesparingen tegen 2016 en een daling tot 0,25 VTE per MW op groepsniveau. Het huidige verschil in prestatieniveau van de parken bedraagt 5%: 77% bij het oude Colexon en 82% bij 7C. De helft van dit verschil is structureel, maar het gros van de andere helft zal verholpen worden en het prestatieniveau op groepsniveau met 0,75% verbeteren (150.000 EUR extra ebitda per jaar). Voor de selectieve groei bouwt men verder op het succesvol overnemen en optimaliseren van slecht presterende PV-parken tussen 1 MW en 5 MW in Duitsland, en met het verwerven van gronden van PV-parken - intussen 60 hectare (ha) - met minstens 8% rendement. Dat die dubbele groeistrategie kansen biedt, bewees 7C in september, met het verwerven van een PV-park (Pflugdorf) van 4,4 MW (inclusief 16,5 ha grond) in Beieren, met een prestatieniveau dat 5% lager ligt dan normaal. Het eventuele uitoefenen van 4,4 miljoen uitstaande warrants, tegen 1,56 EUR per aandeel in 2014, 1,76 EUR per aandeel in 2015 of 1,98 EUR per aandeel in 2016, kan voor extra groeifinanciering zorgen. Op basis van de strategie verwacht men een stijging van de ebitda van 15,4 miljoen EUR in 2014, naar 20 miljoen EUR in 2016 en een daling van de nettoschuldpositie van 133 miljoen EUR naar 115 miljoen EUR. Een schuldniveau eind 2016 van minder dan 6 keer de ebitda laat toe om daarna, hetzij een dividend te beginnen uitkeren, hetzij versneld verder te groeien via extra financiering. ConclusieEen naamsverandering is wenselijk, want de transformatie naar het nieuwe Colexon werd duidelijk nog niet door de markt opgepikt. Op basis van de doelstellingen voor 2016 verhogen we het koersdoel tot 2 EUR tegen 2016 (5 keer de nettokasstroom per aandeel). Werk, gezien de beperkte liquiditeit, wel met limietorders!Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B