Enkele maanden geleden (zie Flash in IB26B) zijn we gestart met de opvolging van het Duitse zonne-energiebedrijf Colexon Energy. Het Belgische 7C Solarparken werd in 2008 opgericht en bouwde via een combinatie van projectfinanciering en kapitaalverhogingen de portefeuille zonnepanelen- of PV-parken in Duitsland uit van 5 MW begin 2011 tot 45 MW in september 2014. De waarde van het aandeel, afgemeten aan de koers van de kapitaalverhogingen en de evolutie van de gerealiseerde kasstroom per aandeel, verdubbelde over die periode.
...