Pan American Silver (PAAS) heeft het eerste volledige kwartaal achter de rug, waarin het beschikte over de mijnen die het begin dit jaar overnam van Tahoe Resources. Dat had gevolgen voor de goudproductie, die op kwartaalbasis bijna verdubbelde en op jaarbasis zelfs verdrievoudigde. PAAS boekte tussen april en juni een omzet van 282,35 miljoen dollar. Dat is 31 procent meer dan een jaar eerder en 21,6 procent meer dan in het eerste kwartaal. De omzet van de Timmins-activa (57,5 miljoen dollar) wordt niet meegerekend, omdat PAAS die twee Canadese goudmijnen wil verkopen. Anders was de omzetstijging nog groter.
...