De coronacrisis verbant ook de winstverwachtingen van bpost voor 2020 naar het rijk der fabelen. In februari rekende het postbedrijf nog op een bedrijfswinst van 240 à 270 miljoen euro, vandaag durft het management geen winstprognose meer te maken voor dit jaar. De coronacrisis hakt daarvoor te diep in op de resultaten, terwijl het onmogelijk is in te schatten hoelang de crisis zal aanslepen. In het eerste kwartaal daalde de bedrijfswinst met 21 procent, maar in dat cijfer zitten nog twee coronavrije maanden. Bpost past logischerwijs ook zijn dividendbeleid aan. Het bedrijf zal niet langer 85 procent van zijn nettowinst uitkeren. Pas als het stof van de coronacrisis gaat liggen, zal de raad van bestuur beslissen welk dividend naar de aandeelhouders kan vloeien. Aandeelhouders houden het bes...

De coronacrisis verbant ook de winstverwachtingen van bpost voor 2020 naar het rijk der fabelen. In februari rekende het postbedrijf nog op een bedrijfswinst van 240 à 270 miljoen euro, vandaag durft het management geen winstprognose meer te maken voor dit jaar. De coronacrisis hakt daarvoor te diep in op de resultaten, terwijl het onmogelijk is in te schatten hoelang de crisis zal aanslepen. In het eerste kwartaal daalde de bedrijfswinst met 21 procent, maar in dat cijfer zitten nog twee coronavrije maanden. Bpost past logischerwijs ook zijn dividendbeleid aan. Het bedrijf zal niet langer 85 procent van zijn nettowinst uitkeren. Pas als het stof van de coronacrisis gaat liggen, zal de raad van bestuur beslissen welk dividend naar de aandeelhouders kan vloeien. Aandeelhouders houden het beste rekening met een forse verlaging van het dividend tot 30 à 40 eurocent per aandeel, tegenover de 73 eurocent die bpost nog in 2019 uitkeerde.Tot februari leek alles nog koek en ei. De resultaten lagen zelfs voor op schema, omdat de onderliggende volumedaling van het binnenlandse postverkeer was vertraagd tot -7,1 procent. Het tempo van die volumedaling is cruciaal voor de resultaten van bpost, omdat het klassieke postverkeer nog veruit de belangrijkste bron van bedrijfswinst is. De coronacrisis torpedeerde het positieve elan van het eerste kwartaal. Bedrijven schortten hun reclamecampagnes op, terwijl bpost net - en niet zonder succes - inspanningen had gedaan om meer reclamecampagnes aan te trekken. Het zag zich ook verplicht heel wat verkooppunten te sluiten. De impact op de resultaten was niet min. Bpost becijferde dat de coronacrisis de divisie Mail en retail ongeveer 15 miljoen euro bedrijfswinst heeft gekost, boven op de winstdaling die gepaard gaat met de volumedaling van het postverkeer. De kwartaalwinst van die divisie daalde met 30 procent tot 65 miljoen euro. Noteer dat de impact van de coronacrisis in het eerste kwartaal beperkt bleef tot één maand. In dit tweede kwartaal dreigt de schade nog hoger op te lopen. De kaalslag in het klassieke postverkeer kan het bedrijf nog bijlange niet compenseren met meer winst uit de logistieke activiteiten. Nochtans neemt het pakjesverkeer door de coronacrisis een hoge vlucht. In maart stegen de verscheepte volumes in België met meer dan een kwart. Die trend versnelt mogelijk nog in dit tweede kwartaal. Maar bpost heeft, net zoals andere logistieke spelers, de grootste moeite om de stijging van de omzet te vertalen in een stijging van de bedrijfswinst. Oplopende kosten houden de marges aan de ketting. In het eerste kwartaal puurde bpost 17 miljoen euro bedrijfswinst uit de pakjesdivisie, wat ongeveer evenveel is als in dezelfde periode vorig jaar. Om op termijn de resultaten te stabiliseren rekent bpost vooral op de logistieke activiteiten in de Verenigde Staten, met het overgenomen Radial als speerpunt. Voorlopig heeft het bedrijf nog niet veel plezier beleefd aan die overname, maar de omzet kantelt wel in de goede richting. In het eerste kwartaal steeg de omzet in de Verenigde Staten met 14 procent. Nu moet bpost die betere commerciële trend nog omzetten in winst. Over heel 2020 rekende het postbedrijf op een marge van 2 procent, of een bedrijfswinst van ongeveer 20 miljoen euro. De impact van de coronacrisis blijft aan dat front voorlopig beperkt tot een beperkte verhoging van de kosten. De coronacrisis zet ook bpost een stevige pad in de korf. In het eerste kwartaal daalde de bedrijfswinst met 21 procent. De schade dreigt in het tweede kwartaal nog hoger op te lopen, maar het is bijzonder moeilijk winstprognoses voor heel 2020 te maken. De waardering oogt aantrekkelijk, maar door de hoge onzekerheid blijft het advies houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 6,1 euroTicker: BPOSTISIN-code: BE0974268972Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,26 miljard euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 8Koersverschil 12 maanden: -35%Koersverschil sinds jaarbegin: -42%Dividendrendement: 6%