De Belgische woon-zorgcentra kwamen tijdens de eerste golf van de covid-19-pandemie op een bijzonder negatieve manier in beeld door de talloze coronabesmettingen en vele overlijdens. Dat zet misschien op korte termijn een rem op de expansie van de sector, maar op lange termijn blijven de vooruitzichten zonder meer gunstig. In de periode van 2008 tot 2018 is het aantal 80-plussers in de Europese Unie met 25 procent toegenomen tot 25 miljoen. Tussen 2018 en 2050 zal die groep nog eens met 130 procent klimmen tot 57,5 miljoen. Die demografische trend zal de vraag naar zorgvastgoed verder ondersteunen.
...

De Belgische woon-zorgcentra kwamen tijdens de eerste golf van de covid-19-pandemie op een bijzonder negatieve manier in beeld door de talloze coronabesmettingen en vele overlijdens. Dat zet misschien op korte termijn een rem op de expansie van de sector, maar op lange termijn blijven de vooruitzichten zonder meer gunstig. In de periode van 2008 tot 2018 is het aantal 80-plussers in de Europese Unie met 25 procent toegenomen tot 25 miljoen. Tussen 2018 en 2050 zal die groep nog eens met 130 procent klimmen tot 57,5 miljoen. Die demografische trend zal de vraag naar zorgvastgoed verder ondersteunen. Bij de Belgische groep gespecialiseerd in zorgvastgoed stond het voorbije jaar in het teken van de overname van de Finse sectorgenoot Hoivatilat. Met die overname beschikt Aedifica over een bruggenhoofd in Scandinavië. De uitbreiding naar Finland en Zweden werd mee gefinancierd door een kapitaalverhoging van 207 miljoen euro eind april, waardoor de schuldgraad eind juni op 50,1 procent stond. Vorig jaar voerde Aedifica nog een forsere kapitaalverhoging door van 418 miljoen euro. Dat was toen de grootste kapitaalverhoging ooit bij een Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap. Behalve in België is de groep de jongste jaren ook actief geworden in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en sinds dit boekjaar in Scandinavië. De geografische spreiding op 30 juni leert dat België nog voor 33 procent staat, het Verenigd Koninkrijk de tweede markt is met 19 procent, evenveel als Duitsland, Finland voor 15 procent staat, Nederland voor 14 procent en Zweden voor minder dan 1 procent. Ondanks de ernstige coronacrisis is er geen materiële impact op de cijfers van de groep over de eerste twaalf maanden van het verlengde boekjaar tot eind 2020. Fantastisch nieuws is de uitzonderlijk hoge bezettingsgraad (zonder de gemeubelde appartementen) van 100 procent op 30 juni. Alle residentiële zorggebouwen bleven volledig operationeel en de huurbetalingen bleven stabiel. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de oversterfte de huurbetalingscapaciteit van de exploitanten in het gedrang zal brengen. Op 30 juni is de reële waarde van de vastgoedbeleggingen verder gestegen tot 3,4 miljard euro, een stijging van meer dan 1 miljard euro (+45%) tegenover 30 juni 2019. De nettohuurinkomsten zijn op jaarbasis met liefst 38 procent gestegen tot 163,4 miljoen euro. De zorgvastgoedportefeuille van Aedifica bestond eind juni 2020 uit 454 zorgvastgoedsites (110 midden 2017) met circa 32.000 bewoners. De netto-actiefwaarde voor de reële waarde van de indekkingsinstrumenten tegen de stijgende rente bedraagt 63,66 euro per aandeel (61,66 euro per aandeel inclusief de niet-gerealiseerde minwaarden op de indekkingen) tegenover 57,96 euro per aandeel op 30 juni 2019. +Over de eerste twaalf maanden zal een interim-dividend worden uitgekeerd van 3 euro bruto per aandeel (+7%) met het vooruitzicht op een slotdividend van 1,60 euro bruto per aandeel voor het eind van het tot 31 december 2020 verlengde boekjaar 2019-2020. ConclusieIn minder dan vijf jaar is de gereglementeerde vastgoedvennootschap uitgegroeid van een lokale tot een Europese zorgvastgoedspeler. Aedifica is zelfs dé referentie in Europa geworden in die activiteit. De investeringen steunen nadrukkelijk op de groeiende inkomsten op lange termijn dankzij langlopende en aan inflatie gekoppelde huurcontracten. De premie van de beurswaarde tegenover de intrinsieke waarde loopt gelukkig terug. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 103,00 euroTicker: AED BBISIN-code: BE0003851681Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,83 miljard euroK/w 2019: 24,5Verwachte k/w 2020: 23Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 2,8%