De resultaten van Gimv struikelden in het zicht van de finish. Tot begin maart deed de portefeuille van de investeringsmaatschappij het nog heel goed. In 2019 boekten de aangehouden bedrijven een omzetstijging met 12 procent en een stijging van de bedrijfscashflow met 9 procent. In de eerste twee maanden van het jaar gingen die bedrijven op dat elan door. Toen sloeg de coronacrisis toe. De implosie van de beurzen in maart verplichtte Gimv het mes te zetten in de waarde van de portefeuille.
...

De resultaten van Gimv struikelden in het zicht van de finish. Tot begin maart deed de portefeuille van de investeringsmaatschappij het nog heel goed. In 2019 boekten de aangehouden bedrijven een omzetstijging met 12 procent en een stijging van de bedrijfscashflow met 9 procent. In de eerste twee maanden van het jaar gingen die bedrijven op dat elan door. Toen sloeg de coronacrisis toe. De implosie van de beurzen in maart verplichtte Gimv het mes te zetten in de waarde van de portefeuille. Vermits Gimv het boekjaar 2019-2020 afsloot op 31 maart, ongeveer op het dieptepunt van de beurs, sneed de crisis diep in de resultaten. De portefeuille moest voor 195 miljoen euro worden afgewaardeerd, een aderlating die maar voor 83 miljoen euro kon worden gecompenseerd met gerealiseerde meerwaarden en ontvangen dividenden. Per saldo leverde dat een negatief portefeuilleresultaat van 112 miljoen euro, of een rendement van -10 procent. Het nettoresultaat over het boekjaar 2019-2020 sloot af met een verlies van 151 miljoen euro, zodat de boekwaarde op 31 maart nog 43,5 euro per aandeel bedroeg. De beurzen boekten de voorbije maanden een opmerkelijke remonte, wat ook de marktwaarde van de portefeuille van Gimv ten goede kwam. De huidige beurskoers noteert met een premie van 20 procent ten opzichte van de boekwaarde van 31 maart. De portefeuille werd op 31 maart gewaardeerd tegen 6,8 keer de bedrijfscashflow. Dat is allesbehalve duur, zeker voor een verzameling bedrijven die voor de uitbraak van de crisis een fraaie groei kon voorleggen. De portefeuille is met een gemiddelde leeftijd van drie jaar ook jong, wat extra waardepotentieel toelaat. De impact van de crisis op die bedrijven is afhankelijk van de sector heel divers, maar als geheel zou de portefeuille van Gimv zich met beperkte schade door de crisis moeten slaan. Voor het management is de economische onzekerheid nog te hoog om de impact op de resultaten in te schatten. De vraag is ook of de beurzen niet te enthousiast rekenen op een behoorlijk economisch herstel volgend jaar. "Ook wij waren verwonderd over het beursherstel. Het economische herstel zal traag verlopen", zegt Gimv-CEO Koen Dejonckheere.De coronacrisis tekent rond de resultaten van Gimv ook een zilveren randje. Dankzij de gedaalde waarderingen kan het bedrijf de goed gevulde oorlogskas aan het werk zetten. Gimv beschikt over een kaspositie van 398 miljoen euro en kan nog voor 200 miljoen euro aan ongebruikte kredietlijnen in stelling brengen. Boden investeringsmaatschappijen de voorbije jaren steeds hoger tegen elkaar op om interessante bedrijven binnen te halen, dan zijn de kaarten grondig door elkaar geschud. "We zitten opnieuw in een kopersmarkt", zegt Koen Dejonckheere. De machtsverschuiving van verkoper naar koper verhoogt voor Gimv de kansen om interessante deals te maken en hogere meerwaarden te boeken. De sterke balans laat Gimv toe het dividend te handhaven op 2,5 euro per aandeel. Aandeelhouders krijgen de keuze in cash of in aandelen uitbetaald te worden, zodat voor Gimv een groter deel van de oorlogskas beschikbaar blijft voor nieuwe investeringen. ConclusieOok Gimv moet door de zure appel van de coronacrisis bijten. De portefeuille zag zwaar af van de lagere waarderingen op de beurs, terwijl het afwachten is hoe de operationele prestaties van de bedrijven in portefeuille evolueren. De royale oorlogskas geeft het bedrijf de kans interessante deals te sluiten. De koers is een faire afspiegeling van een gezonde portefeuille die correct gewaardeerd wordt. Het advies blijft houden.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: euroTicker: GIMB BBISIN-code: BE0003699130Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,3 miljard euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 12Koersverschil 12 maanden: -5%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: 5%