Eind september krijgen we de resultaten van de fase III-studie van caplacizumab, het kandidaat-geneesmiddel van Ablynx tegen de zeldzame bloedziekte TTP. Als de resultaten positief zijn, ligt de weg open voor de Europese goedkeuring in 2018 en voor het indienen van een versnelde goedkeuringsaanvraag in de Verenigde Staten in de eerste helft van 2018. Hoewel Ablynx beschikt over een uitgebreide pijplijn, kan het belang van een positief fase III-studieresultaat niet worden...

Eind september krijgen we de resultaten van de fase III-studie van caplacizumab, het kandidaat-geneesmiddel van Ablynx tegen de zeldzame bloedziekte TTP. Als de resultaten positief zijn, ligt de weg open voor de Europese goedkeuring in 2018 en voor het indienen van een versnelde goedkeuringsaanvraag in de Verenigde Staten in de eerste helft van 2018. Hoewel Ablynx beschikt over een uitgebreide pijplijn, kan het belang van een positief fase III-studieresultaat niet worden onderschat. De verwachte piekomzet tegen 2026 bedraagt minstens 400 miljoen euro, voldoende om vanaf 2021 of 2022 te leiden tot een structurele winstgevendheid. Daarmee zouden de regelmatige kapitaalverhogingen die onlosmakelijk verbonden zijn aan een biotechbedrijf zonder commercieel product, definitief tot het verleden behoren. We verwachten eind september een stevige koersreactie, waarbij een opwaartse of neerwaartse beweging van enkele tientallen procenten niet uitgesloten is.In het halfjaarrapport kondigde Ablynx zoals verwacht aan dat het wacht op de resultaten van de lopende fase II-studie met vobarilizumab bij patiënten met lupus, voordat het verdere stappen zet in de ontwikkeling van het reumamiddel vobarilizumab. De resultaten van die studie volgen in de eerste helft van 2018. De eerste fase van de rekrutering voor de fase IIb-studie met ALX-0171, een anti-rsv-middel, is succesvol doorlopen. Die belangrijke studie zit op schema om resultaten op te leveren in de tweede helft van 2018. In juni ondertekende Ablynx zijn op één na grootste onderzoekovereenkomst tot nu. Het ontving een mijlpaalbetaling van 23 miljoen euro voor de opstart van onderzoeksprogramma's voor behandelingen van immuniteitsgerelateerde ontstekingsziekten. Volgend jaar starten de eerste klinische studies uit de grootste lopende samenwerking, die met het Amerikaanse Merck in kankerimmunologie. Ablynx verlaagde zijn voorziene cashburn voor 2017 met 10 miljoen euro tot 65 à 75 miljoen euro. Het beschikte eind juni over een kaspositie van 204,5 miljoen euro. Zelfs zonder nieuwe deals is dat voldoende tot in 2020. Het aandeel blijft dan ook koopwaardig (rating 1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 740 miljoen euroVerwachte k/w 2016: -Verwachte k/w 2017: -Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: +12%Dividendrendement: -