35,45 EUR - 1B
...

35,45 EUR - 1BGeduld is een mooie deugd, maar de raad van bestuur van D'Ieteren is het wachten blijkbaar moe op de langverwachte investering in een derde activiteit, naast de autoverkoop en de herstelling van voertuigbeglazing. In 2011 verkocht D'Ieteren zijn belang in Avis Europe voor 415 miljoen EUR, en dat geld moet nog aan het werk gezet worden. Topman (CEO) Jean-Pierre Bizet zei enkele maanden geleden nog dat D'Ieteren 28 mogelijke overnamedossiers had bekeken. Geen enkel voldeed echter aan de criteria: D'Ieteren moet er kaas van gegeten hebben en het mag niet te veel kosten. Vorige week werd Bizet echter bedankt voor bewezen diensten, en werd Axel Miller benoemd tot nieuwe CEO, met ingang van 1 augustus. Deze benoeming doet de wenkbrauwen fronsen, want onder Millers auspiciën ging Dexia ten onder aan een onverantwoord risicovolle strategie. Miller zetelt echter al in de raad van bestuur van D'Ieteren sinds 2010 en weet hoe je mensen moet overtuigen. Er komt dus mogelijk vrij snel witte rook uit de overnameschoorsteen bij D'Ieteren. Toch is overnemen om over te nemen zelden een goede strategie, en was de aanpak van Bizet (liever geen overname dan een slechte overname) zeker niet onverstandig. D'Ieteren Auto heeft weliswaar 500 miljoen EUR op de bank (waarvan 130 miljoen EUR geleend is aan zusterbedrijf Belron), goed voor een kaspositie van 250 miljoen EUR, maar de groep als geheel heeft nog een nettoschuldpositie van 491 miljoen EUR. Dat is zeker niet veel, maar die schuldgraad hoeft ook niet per se opgedreven worden. Daartegenover staat dat de moeilijke marktomstandigheden van vandaag vrij unieke overnamekansen bieden en dat dit venster mogelijk snel sluit als de conjunctuur opklaart. Bij D'Ieteren begint het in elk geval te kriebelen om een slag te slaan, zoveel is duidelijk. Intussen gaf het bedrijf ook een update over het eerste kwartaal van dit jaar. Overtuigend waren de cijfers niet, getuige een omzetdaling van 5% en een daling van de recurrente brutowinst (zonder eenmalige elementen) van 1,4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is de omzetdaling van 10% bij D'Ieteren Auto, maar dat komt ook omdat het dealernetwerk in het eerste kwartaal van 2012 de voorraden aanvulde na de sterke verkoop eind 2011 (als gevolg van de toen uitdovende fiscale voordelen voor milieuvriendelijke wagens). Dit effect is er in dit kwartaal niet, maar de vergelijkbare verkoop gaat tot een paar procent achteruit, omdat de merken van D'Ieteren marktaandeel verloren (al is er nu weer wat herstel) en omdat vooral de verkoop van de duurdere merken als Audi en Porsche het meest achteruit ging. Ook Belron (goed voor drievierde van de winst bij D'Ieteren) voelt de crisis nog altijd, omdat het gedaalde aantal gereden kilometers de kans op glasschade kleiner maakt. Koning Winter kwam wel te hulp, maar het grote aantal sneeuwdagen belemmerde de uitvoering van de herstellingen en chauffeurs rijden pas nu beschadigde autoruiten helemaal kapot. De organische groei bleef daarom beperkt tot 1,6%, maar het tweede kwartaal belooft (tijdelijk) beterschap voor Belron. Bemoedigend is ook dat het marktaandeel blijft stijgen, ondanks de toenemende concurrentie op een aantal markten, onder meer op de Belgische markt. Het is nog te vroeg om de strategische implicaties van de komst van Axel Miller in te schatten. Intussen blijft de wedstrijd tussen een zwakke economie en de voor Belron betere weersomstandigheden voorlopig onbeslist, en daarom herhaalt D'Ieteren de verwachting om dit jaar een recurrent resultaat voor belastingen te boeken dat 10 tot 15% onder het resultaat van 2012 blijft. Vanaf volgend jaar mag opnieuw op een winsttoename gerekend worden, maar dit zit al voor een stuk in de koers verrekend. Toch blijft de waardering van het aandeel net aantrekkelijk genoeg om het koopadvies te behouden (rating 1B). Koopwaardig