Het Autosalon, later deze maand, wordt best belangrijk voor D'Ieteren Auto, de dochter van D'Ieteren die in België de merken van de Volkswagen-groep verdeelt. De verkoop van Volkswagen, Audi, Skoda en Porsche staat al een tijdje onder druk (gezamenlijk -5% vorig jaar) op een nochtans stabiele automarkt. D'Ieteren wijst nog altijd op zijn hoge marktaandeel van ruim 21%, maar het brokkelt al enkele kwartalen af.
...

Het Autosalon, later deze maand, wordt best belangrijk voor D'Ieteren Auto, de dochter van D'Ieteren die in België de merken van de Volkswagen-groep verdeelt. De verkoop van Volkswagen, Audi, Skoda en Porsche staat al een tijdje onder druk (gezamenlijk -5% vorig jaar) op een nochtans stabiele automarkt. D'Ieteren wijst nog altijd op zijn hoge marktaandeel van ruim 21%, maar het brokkelt al enkele kwartalen af. D'Ieteren moet zijn marketinginspanningen opvoeren om erger te voorkomen. De lagere omzetcijfers snijden vrij diep in het winstvlees, met een kwart minder winst voor D'Ieteren Auto tot gevolg. De lagere verkoop de voorbije maanden was ook te wijten aan de afbouw van de voorraden in het dealernetwerk, wat moet worden omgebogen, nu de garages zich voorbereiden op de verkoopimpuls van het Autosalon. D'Ieteren Auto heeft dus behoefte aan een goed Autosalon om het tij te keren. Intussen onderhandelt de groep met de familie Beerens over de overname van het Volkswagen-dealernetwerk van Beerens in Antwerpen. Beter nieuws viel er de jongste kwartalen te rapen bij dochter Belron. Dat is meer dan een doekje voor het bloeden, omdat Belron voor ongeveer drie kwart van de groepswinst zorgt. Met stip kan hier de aanhoudende organische omzetgroei worden genoteerd (+ 5,1% in de eerste negen maanden van 2013), dankzij het stijgende marktaandeel op de meeste markten waarop Belron actief is (vooral in de VS en Brazilië) en het verdere economische herstel. Maar laaiend enthousiast zijn ze bij Belron nog niet over de vooruitzichten. Het uitblijven van het winterweer in Europa (in de VS slaat de winter wel al toe) is geen gunstige zaak voor het aantal uit te voeren herstellingen. Niet alleen het winterweer, ook de zo mogelijk nog volatielere wisselkoersen zijn Belron op dit moment niet gunstig gezind. Want ondanks de stevige organische volumegroei bleef de omzetstijging van Belron, uitgedrukt in euro, haperen op 2,5%. De sterke euro kostte Belron op die manier zelfs 9% van zijn omzet buiten Europa. Wel mag worden verwacht dat de organische groei ook dit jaar doorzet. Beleggers wachten echter vooral op een herstel van de marges, na de forse margedaling van de voorbije twee jaar. Een verder economisch herstel kan Belron de ruimte bieden om zijn prijzen wat te verhogen, en zo de inspanningen te verzilveren die het de voorbije jaren heeft gedaan om zijn marktaandeel te verdedigen.Conclusie: De betere gang van zaken bij Belron compenseert de winstdaling bij D'Ieteren Auto, waardoor de aandeelhouders bespaard blijven van nieuwe winstwaarschuwingen. Het management blijft voor 2013 bij een daling van de recurrente winst met 10 tot 15% in vergelijking met 2012. Dat levert een waardering op van 15 keer de winst van 2013 en een ondernemingswaarde (ev) van 7 keer de bedrijfskasstroom (ebitda).