De groep zag haar omzet met 10% stijgen en houdt vast aan de verwachting dat het netto courant resultaat dit jaar met meer dan 10% toeneemt. Toch is de kwaliteit van de resultaten in het eerste kwartaal niet denderend. De omzetstijging is vooral te danken aan eenmalige factoren, zoals de verzwakking van de euro (EUR) en de hogere autoleveringen aan het dealernetwerk. Om op iets langere termijn opnieuw werk te maken van duurzame winstgroei, is een sterkere organische stijging van de omzet nodig, maar zo'n groei valt op dit moment niet te bespeuren.
...