Op het eerste gezicht boekte D'Ieteren fantastische resultaten in de eerste helft van dit jaar. De omzet steeg met 8,6%, al was die stijging voor een groot stuk te danken aan gunstige wisselkoerseffecten. De courante brutowinst steeg zelfs met 61,5%, met dank aan sterke prestaties zowel bij D'Ieteren Auto als bij de andere hoofdactiviteit, het herstellen van voertuigbeglazing via dochterbedrijf Belron. Het inspireerde het management tot een positieve winstwaarschuwing. Het courante resultaat zal dit jaar met 20 à 25% stijgen, in plaats van de eerder vooropgestelde 10%.
...

Op het eerste gezicht boekte D'Ieteren fantastische resultaten in de eerste helft van dit jaar. De omzet steeg met 8,6%, al was die stijging voor een groot stuk te danken aan gunstige wisselkoerseffecten. De courante brutowinst steeg zelfs met 61,5%, met dank aan sterke prestaties zowel bij D'Ieteren Auto als bij de andere hoofdactiviteit, het herstellen van voertuigbeglazing via dochterbedrijf Belron. Het inspireerde het management tot een positieve winstwaarschuwing. Het courante resultaat zal dit jaar met 20 à 25% stijgen, in plaats van de eerder vooropgestelde 10%. Die winstvooruitzichten impliceren echter ook dat de winsttoename met 50% niet over heel 2015 kan worden vastgehouden en dat de winst in de tweede jaarhelft opnieuw zal dalen. Het management wijst naar hogere bonussen bij Belron als gevolg van de betere prestaties, terwijl ook het effect van de besparingsprogramma's uitdooft. Bij Belron steeg de omzet met 12%, tot 1,64 miljard EUR, en de courante bedrijfswinst met 48%, tot 70,8 miljoen EUR. Maar die cijfers verbergen heel wat onderstromen. De omzetstijging is bijna integraal te danken aan gunstige wisselkoerseffecten (vooral dankzij een sterke USD en GBP). De organische groei van de omzet bleef beperkt tot 2%. De stijging is het resultaat van een verdere groei op de Amerikaanse markt, een dalend volume op de Europese markt en gemiddeld hogere prijzen. Die tendensen zouden zich ook in de tweede jaarhelft doorzetten. Belron mag vooral de strenge Amerikaanse winter dankbaar zijn, die voor een hoger aantal lucratieve tussenkomsten zorgde. Deze omzetstijging vertaalde zich in een stijging van de bedrijfswinst met 48% omdat de extra omzet in de Verenigde Staten dankzij een vrij vaste kostenstructuur flink doorsijpelde tot op het winstniveau. In Europa zorgden vooral de besparingen van de voorbije jaren voor de extra winst. De gunstige wisselkoers zorgde voor ongeveer een vierde van de winststijging bij Belron. Nog onverwachter dan de goede cijfers bij Belron waren de sterke resultaten bij D'Ieteren Auto. De omzet steeg met 5%, tot 1590 miljoen EUR en de courante bedrijfswinst met 42%, tot 54 miljoen EUR. De Volkswagen-merken, die D'Ieteren importeert op de Belgische markt, kenden gezamenlijk een licht dalend marktaandeel in een vrij stabiele Belgische automarkt. De omzetstijging is daarom vooral te danken aan een grotere bereidheid van klanten om opnieuw grotere, duurdere auto's te kopen. Die evolutie gaf een boost aan de winstgevendheid, samen met betere resultaten uit de verkoop van onderdelen en accessoires en de recente kostenbesparingen.ConclusieDe sterke resultaten van de eerste jaarhelft kunnen helaas niet worden doorgetrokken. Er is bovendien de vaststelling dat de organische groei bij Belron en D'Ieteren Auto beperkt blijft. Een duurzame, forse winstsprong is dus niet meteen te verwachten, al houden beleggers bij een koers-winstverhouding van ongeveer 12 en een ondernemingswaarde die ongeveer 7 keer de bedrijfscashflow bedraagt, daar ook geen rekening mee. Toch kijken we liever nog even de kat uit de boom. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B