De resultaten van D'Ieteren blijven erg wisselvallig. Terwijl de voorbije jaren werd gegrossierd in winstwaarschuwingen, pakte de onderneming vorige week met verrassend sterke cijfers uit. Op vergelijkbare basis steeg de courante brutowinst vorig jaar met 31%, terwijl de markt rekening hield met een stijging van 20 tot 25%. Het gerapporteerde winststijging bleef beperkt tot 20,6% als ook rekening wordt gehouden met de in 2015 stopgezette activiteiten in Brazilië en China. Hieruit blijkt wel dat de courante brutowinst in de tweede jaarhelft lichtjes gedaald is, na de winstsprong van 61,5% in de eerste helft van 2015.
...