De belangrijkste boodschap bij de jaarrapportering van Biocartis was de focus op de fors verbetering van de brutomarge. Dat is een logisch gevolg van de geslonken kaspositie van 53,5 miljoen euro eind 2021 tegenover nog 123,8 miljoen eind 2020. Hoewel de kasuitstroom in 2022 lager zal liggen, is het duidelijk dat dit jaar extra financiering nodig zal zijn.
...

De belangrijkste boodschap bij de jaarrapportering van Biocartis was de focus op de fors verbetering van de brutomarge. Dat is een logisch gevolg van de geslonken kaspositie van 53,5 miljoen euro eind 2021 tegenover nog 123,8 miljoen eind 2020. Hoewel de kasuitstroom in 2022 lager zal liggen, is het duidelijk dat dit jaar extra financiering nodig zal zijn.Het diagnosticabedrijf verbaasde echter vriend en vijand door in het eerste kwartaal een brutomarge van 34,6 procent te rapporteren. In 2021 boekten de Mechelaars nog een tegenvallende brutomarge van 16 procent tegenover 18 procent in 2020. Het tekort aan beschikbare grondstoffen en de brand in een van de opslagmagazijnen vertraagden vorig jaar de productie en remden de margeontwikkeling af. Het jaarcijfer van 16 procent betekende wel al een aanzienlijke verbetering in de tweede jaarhelft, want na de eerste zes maanden bedroeg de brutomarge slechts 8 procent. De inkomsten uit productverkopen stegen met 17 procent tot 10,1 miljoen euro, waarvan 8,1 miljoen uit de verkoop van 79.800 testcartridges. De inkomsten uit oncologietesten klommen met een stevige 42 procent tot 6,7 miljoen euro, terwijl die uit de verkoop van infectieziektetesten halveerden tot 10 procent van de productinkomsten (810.000 euro) door de lagere vraag naar covid-19-testen. Het grotere aandeel van de duurdere oncologietesten (gemiddeld 114 euro per test tegenover 105 euro in 2021) verhoogde de gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs per test van 96 euro vorig jaar tot 101 euro. De plaatsing van nieuwe Idylla's bleef het eerste kwartaal echter beperkt tot 48 toestellen, waardoor het cumulatieve aantal steeg tot 1960. Op jaarbasis werden vorig jaar 331 toestellen geplaatst. De hogere productinkomsten en de hogere productie op de nieuwe productielijn vertaalden zich in een daling van de kasuitstroom van 13,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 naar 10,1 miljoen. De kaspositie zakte tot 37,3 miljoen euro, inclusief de terugbetaling van een openstaand krediet eind 2021 van 6 miljoen. Het bedrijf beschikte op 31 maart over een volledig ongebruikte kredietlijn van 15 miljoen euro. Biocartis zit op schema om de doelstellingen voor 2022 te behalen. Het bedrijf belooft een toename van de productomzet met 24 à 36 procent tot 50 à 55 miljoen euro. De brutomarge zou klimmen naar 25 à 30 procent door hogere volumes en meer productie op de snelste productielijn. De operationele kasuitstroom zou met 9,5 à 13,5 miljoen euro dalen tot 47 à 43 miljoen. In februari werd een partnerschap aangekondigd met het Portugese Ophiomics. De bedoeling is om HepatoPredict van Ophiomics, een genexpressietest in leverkanker die voorspelt of een patiënt gebaat zal zijn met een levertransplantatie, te verdelen. Het gaat om de eerste leverkankertest voor Biocartis. In eerste instantie zal het verkoopteam in Europa de test als manuele kit verkopen. Indien voldoende succesvol zal een aangepaste versie worden gemaakt voor het Idylla-toestel.ConclusieHet fel geteisterde aandeel van Biocartis verloor snel de initiële forse koerswinst (+15%) op de verrassend sterke brutomarge in het eerste kwartaal van 2022. De noodzaak voor financiering blijft wegen. Cruciaal is echter dat het bedrijf een aanzienlijke vooruitgang in zowel groei als margeontwikkeling blijft aantonen. Dat moet nieuwe investeerders kunnen aantrekken die de komende jaren het succesvolle groeiverhaal richting structurele winstgevendheid kunnen duwen. De waardering blijft schromelijk achterlopen op de goede operationele vooruitgang. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,08 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 119,7 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -54%Koersverschil sinds jaarbegin: -42%Dividendrendement: -