Het zal met schokken gaan, maar we blijven ervan uitgaan dat we het beste deel van het beursjaar 2019 hebben gehad. De eerste vier maanden van dit jaar behoorden tot de beste vijf van de voorbije honderd jaar. Dat is te danken aan een heftige reactie op het uitzonderlijk slecht laatste kwartaal van vorig jaar.
...

Het zal met schokken gaan, maar we blijven ervan uitgaan dat we het beste deel van het beursjaar 2019 hebben gehad. De eerste vier maanden van dit jaar behoorden tot de beste vijf van de voorbije honderd jaar. Dat is te danken aan een heftige reactie op het uitzonderlijk slecht laatste kwartaal van vorig jaar.We denken dat het langer uitblijven van een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China de onzekerheid en de twijfel verder zal doen aanwakkeren bij de consumenten, maar meer nog bij de producenten. Bij een van onze weinige multinationals werden op de dag dat de Amerikaanse president Donald Trump tweette dat hij hogere importheffingen zou opleggen aan de Chinezen, meteen een aantal orders geschrapt. De impact op de wereldeconomie mag dus niet worden worden en zal nog zwaarder wegen op de bedrijfsresultaten.In de goudmijnsector waren er de voorbije maanden volgens ons twee overdreven dalers: McEwen Mining en Iamgold.Bij die laatste liggen twijfels rond het Westwood-project aan de basis van de stevige koersterugval. Sterk overdreven, want de beurswaarde bedraagt nog amper de helft van de boekwaarde. Onlangs doken dan ook al de geruchten op over gesprekken over de gehele of gedeeltelijke verkoop van Iamgold. Door de combinatie van een forse onderwaardering en de speculatie over een overnamekandidaat nemen we een kleine positie in de middelgrote goudmijn.Eigenzinnigheid heeft nare kanten. Dat hebben we de afgelopen weken en maanden ervaren bij McEwen Mining.Het is al bizar in de mijnbouwsector dat de naam van de vennootschap verwijst naar de stichter, de CEO en de hoofdaandeelhouder Robert McEwen. Hij investeerde al 164 miljoen dollar en bezit 22 procent van de aandelen. De 66-jarige McEwen is een levende legende in de goudsector omdat hij in 1993 Goldcorpstichtte en er in anderhalf decennium de beurskapitalisatie deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar. Wat hem ook typeert is dat hij tevreden is met een loon van 1 dollar per jaar en geen bonussen of opties wil. Hij weigert ook elke royalty- of streamingdeal. Het opwaartse potentieel moet de aandeelhouder ten goede komen, op de eerste plaats Robert McEwen zelf. Toch was er onlangs en niet voor het eerst flink wat kritiek op de man. Na een omzet- en winstwaarschuwing voor het eerste kwartaal, die de koers stevig onder druk zetten, werd een kapitaalverhoging van 25 miljoen dollar privaat geplaatst tegen 1,55 dollar per aandeel en een drie jaar lopende warrant met een uitoefenprijs van 2 dollar per aandeel. In de ogen van een aantal waarnemers wordt een aantal partijen bevoordeeld op het verkeerde moment, wanneer er operationele problemen waren. De tegendraadsheid van Robert McEwen werd deze keer niet gesmaakt. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (El Gallo, San José, Black Fox en het in opgestart zijnde Gold Bar), een project in ontwikkeling (Lexam VG Gold)en een kans in koper (Los Azules). In 2019 zou de productie moeten stijgen, maar het jaar begon met een valse noot. De groepsproductie is in de eerste drie maanden gedaald van ruim 44.000 goudequivalenten naar ruim 36.000 goudequivalenten (-18%). De opstart van Gold Bar was gepland in het eerste kwartaal, maar moest worden doorgeschoven naar het lopende kwartaal. Ook het in 2017 overgenomen goudmijncomplex Black Fox kende operationele problemen in het eerste kwartaal (goudproductie van 12.100 naar 8900 troy ounce). Het resultaat was bijna een verdubbeling van het nettoverlies van 5,2 naar 10,1 miljoen dollar of van 2 naar 3 dollarcent per aandeel. Dat was door analisten gemiddeld ingerekend na een eerdere waarschuwing. Vanaf het tweede kwartaal moet een inhaalrace beginnen. Met het Fenix-project wordt werk gemaakt van de verlenging van de El Gallo-goudmijn in Mexico. De productie van de mijn loopt zonder ingrepen stilaan op zijn einde. Met een prognose voor 2019 van 13.000 troy ounce zit de mijn amper aan een derde van het voorbije jaar. De fors lagere productie van El Gallo moet goedgemaakt worden door het Black Fox-goudmijncomplex in het Canadese Timmins met een jaarproductie in de buurt van 50.000 troy ounce in 2018. Daar moet de productie van het Gold Bar-project bijkomen. De verwachte productie voor dit jaar werd teruggeschroefd van 55.000 naar 50.000 troy ounce goud door de vertraging tijdens de opstart. Daardoor is de jaarprognose op groepsniveau ook verminderd van 210.000 naar 205.000 troy ounce. Dat is nog ruim meer dan de 175.000 van vorig jaar. Het doel blijft 250.000 troy ounce goudequivalenten tegen 2021 of bijna 50 procent meer dan het cijfer van 2018. ConclusieMcEwen Mining prijkte op de favorietenlijst voor dit jaar, maar voorlopig is dat ten onrechte. We hebben een serieuze ommekeer in de goudprijs nodig. Het aandeel heeft een heel hoge hefboom op de evolutie van de goudprijs (bèta in de buurt van 3). Gelukkig hebben we nog wat tijd in 2019 opdat het aandeel weer kan gaan schitteren. We hebben geregeld van de koerszwaktes gebruikgemaakt om onze positie in het aandeel te versterken. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,34 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 482 miljoen dollarK/w 2018: -Verwachte k/w 2019: -Koersverschil 12 maanden: -38%Koersverschil sinds jaarbegin: -26%Dividendrendement: -