81,25 USD - 1B ↑
...

81,25 USD - 1B ↑Midden mei kregen we een gemengd beeld bij de kwartaalresultaten. De cijfers op zich waren van een recordniveau en boven de analistenconsensus, maar tegelijkertijd diende de gigant in landbouwwerktuigen een omzetwaarschuwing te geven voor het volledige boekjaar 2012-'13 (afsluitdatum 31/10). Maar de cijfers op zich waren dus wel iets beter dan verwacht. De winst per aandeel kwam uit op 2,76 USD per aandeel, tegenover een gemiddelde analistenverwachting van 2,72 USD per aandeel. De nettowinst klom met 3%, tot 1,08 miljard USD, bij een 9%-hogere omzet (10,9 miljard USD). Zowel omzet als winst zijn recordcijfers. Voor het volledige boekjaar werd echter de toename voor die verkopen van werktuigen teruggeschroefd van +6 naar +5%. De winstverwachting voor het boekjaar 2012-2013 blijft wel op 3,3 miljard USD. Dat gaf bij sommige beurshuizen, zoals Goldman Sachs, aanleiding tot een verlaging van hun winstverwachtingen voor de komende boekjaren en dus ook tot adviesverlagingen. Ze zien de recordcijfers van het afgelopen kwartaal dan ook als een piek in de omzet- en winstevolutie. Ze verwijzen naar de erg gunstige oogstverwachtingen die de voorraden aan maïs en andere granen tegen het eind van het jaar terug richting de historische gemiddelden zullen duwen. Dat kan de prijs van de verschillende graansoorten de komende maanden wel eens 15 tot 20% lager zetten. En lagere inkomsten voor de boeren betekenen het jaar nadien meestal lagere orders voor landbouwwerktuigen. Andere partijen vinden het nog te voorbarig om al verregaande besluiten te trekken. Gezien de druk op de winstverwachtingen voor het boekjaar 2013-2014 hebben we midden mei beslist om het aandeel uit de voorbeeldportefeuille te halen. Dat blijkt nu een terechte keuze te zijn, want de koers is mede door de algemeen mindere stemming toch verder doorgezakt tot het laagste peil van het jaar. Nochtans blijft er in de wereld van de landbouwwerktuigen geen grotere naam dan Deere & Company. Het bedrijf werd in 1837 door John Deere gesticht. Deze hoefsmid ontwikkelde een ploeg en begon met de massaproductie ervan. Ruim 175 jaar later zijn de landbouwwerktuigen, zoals tractoren in groen en geel en met het hert als symbool, wereldwijd herkenbaar. De vooruitzichten voor de landbouw blijven rooskleurig op langere termijn. De groei van de wereldbevolking houdt aan en de veranderende eetgewoonten in de opkomende landen zorgen ervoor dat er voortdurende druk is op de productie van granen en andere gewassen. Klimatologische tegenslagen in belangrijke productiegebieden, zoals vorig jaar in de VS, doen meteen de vrees voor tekorten oplaaien en veroorzaken zodoende een serieuze stijging van de prijzen. China is uitgegroeid tot de tweede belangrijkste maïsconsument ter wereld (verdubbeling van de vleesconsumptie in twee decennia tijd) en verbruikt in een decennium bijna de helft meer maïs of in 10 jaar de totale consumptie van Brazilië alleen erbij. Kortom, de productiviteit moet (drastisch) omhoog! Dat kan onder meer door meer en betere landbouwwerktuigen te gebruiken. Topman (CEO) Sam Allen heeft twee belangrijke streefdoelen voor de komende jaren gezet. Zo wil hij vooreerst de omzet tegen 2018 verdubbelen tot circa 50 miljard USD. Daarnaast wil hij de omzet buiten Noord-Amerika (VS en Canada) optrekken van 35 naar 50%. Door de koersterugval is het aandeel op basis van een analistenconsensus van 8,5 USD per aandeel opnieuw onder een verwachte koerswinstverhouding van 10 gezakt voor het lopende boekjaar 2012-2013 en het volgende boekjaar 2013-2014. Dat maakt van Deere & Co weer een 'attractief' geprijsd aandeel. Er zit natuurlijk mogelijk wat neerwaartse druk op die analistenconsensus als de graanprijzen effectief wat minder zullen zijn door sterke oogstresultaten. Maar we denken dat dit reeds in de huidige koers verrekend zit. Vandaar dat we het advies opnieuw verhogen naar 'koopwaardig' (rating 1B). Koopwaardig