Er blijft in de wereld van de landbouwwerktuigen geen grotere naam dan Deere & Company. Het bedrijf werd in 1837 gesticht door de hoefsmid John Deere. Hij ontwikkelde een ploeg en begon met de massaproductie ervan. Ruim 175 jaar later zijn de landbouwwerktuigen, zoals tractoren, in groen en geel en met het hert als symbool wereldwijd verspreid. De vooruitzichten voor de landbouw blijven rooskleurig op lange termijn. De groei van de wereldbevolking houdt aan en de veranderende eetgewoonten in de opkomende landen zorgen ervoor dat er voortdurende druk is op de productie van granen en andere gewassen.
...

Er blijft in de wereld van de landbouwwerktuigen geen grotere naam dan Deere & Company. Het bedrijf werd in 1837 gesticht door de hoefsmid John Deere. Hij ontwikkelde een ploeg en begon met de massaproductie ervan. Ruim 175 jaar later zijn de landbouwwerktuigen, zoals tractoren, in groen en geel en met het hert als symbool wereldwijd verspreid. De vooruitzichten voor de landbouw blijven rooskleurig op lange termijn. De groei van de wereldbevolking houdt aan en de veranderende eetgewoonten in de opkomende landen zorgen ervoor dat er voortdurende druk is op de productie van granen en andere gewassen. In de belangrijke productiegebieden worden de prijzen van de landbouwgrondstoffen mee bepaald door de klimatologische omstandigheden. De jongste jaren hebben we heel wat recordoogsten gekend, onder meer in de Verenigde Staten. Daardoor zijn de prijzen voor landbouwgrondstoffen aanzienlijk gedaald (van mais over palmolie tot katoen). De inkomens van de Amerikaanse landbouwers bijvoorbeeld lagen daardoor in 2015 tot de helft lager dan in het recordjaar 2012, en veel beterschap wordt voor dit en volgend jaar nog niet verwacht. Zeker duurdere investeringen, waaronder de meeste landbouwwerktuigen, zijn gevoelig voor de evolutie van de inkomens van de landbouwers. Toch zal de productiviteit in de sector drastisch omhoog moeten. Want bijvoorbeeld voor tarwe en mais zijn de wereldvoorraden de jongste jaren niet drastisch toegenomen en bedragen ze slechts 20 tot 30% van het jaarlijks verbruik in de wereld. Een jaar met serieuze misoogsten kan de angst voor voedseltekorten weer doen oplaaien. Meer en betere landbouwwerktuigen gebruiken blijft op langere termijn een must voor de landbouwsector. Maar de druk op de landbouwinkomsten van de jongste jaren merken we heel duidelijk in de resultaten van de jongste trimesters bij Deere. Het derde kwartaal van het boekjaar 2015-2016 (afsluitdatum 30 oktober) leverde een 11% lagere omzet op van 6,72 miljard USD, tegenover nog 7,59 miljard USD in de periode mei-juli 2015. Het bedrijfsresultaat (ebit) viel echter slechts met 3% terug, tot 816 miljoen USD, tegenover 840 miljoen USD in de periode vorig jaar. Dat was een erg aangename verrassing. De nettowinst ging met 4% achteruit, van 512 naar 489 miljoen USD. Per aandeel is zelfs sprake van een lichte stijging (van 1,53 naar 1,55 USD), de eerste toename in 2,5 jaar.De bedrijfsleiding kon dan ook de verwachting voor het nettoresultaat voor boekjaar 2015-2016 optrekken van 1,2 miljard USD naar 1,35 miljard USD (was nog 1,9 miljard USD voor het boekjaar 2014-2015). De analistenconsensus komt uit op een omzetverwachting van 23,4 miljard USD (was 25,8 miljard USD of -9% tegenover vorig boekjaar) en een gemiddelde analistenverwachting van 3,87 USD winst per aandeel (was 5,77 USD of -32,5% ten opzichte van vorig boekjaar).ConclusieDeere kon aangenaam verrassen met zijn resultaat, maar de omzet blijft onder druk staan. Het aandeel is niet echt goedkoop met een verwachte koers-winstverhouding van 21 en de verhouding van de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) bedraagt ruim 20. We wachten op bevestiging voor een adviesverhoging en zien betere alternatieven binnen de landbouw voor een opname in de voorbeeldportefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B