Voor Deere, de grootste naam in de sector van de landbouwwerktuigen, zit het eerste kwartaal van het boekjaar 2017-2018 er al op (afsluitdatum boekjaar 30 oktober). Blijkbaar kunnen de graanprijzen langer laag blijven dan dat landbouwers met hun oude tractoren kunnen blijven rijden. Deere meldt een stijgende verkoop van landbouwwerktuigen in de Verenigde Staten, ondanks de daling van het inkomen van de Amerikaanse boeren. Het afgelopen boekjaar laat dan ook voor het eerst sinds het boekjaar 2012-2013 een omzettoename optekenen. Die trend wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar doorgetrokken.
...