Het geïnstalleerde vermogen evolueerde door een combinatie van projectfinanciering en kapitaalverhogingen van 5 megawatt begin 2011 tot 41 megawatt eind 2013. Dankzij een omgekeerde overname van het Duitse beursgenoteerde bedrijf Colexon Energy in 2014 werd 7C beursgenoteerd en maakte het groepsvermogen een sprong naar 72 megawatt. Eind 2016 werd de grens van 100 megawatt overschreden en eind vorig jaar klom het cijfer naar 118 megawatt. Die stevige groei ging, ondanks het regelmatig uitgeven van nieuwe aandelen, hand in hand met een toename van de nettokasstroom per aandeel, van 0,26 euro in 2014 naar 0,49 euro in 2017. De volgende grote stap is het bereiken van 200 megawatt geïnstalleerd vermogen en een beurskapitalisatie van 200 miljoen euro.
...

Het geïnstalleerde vermogen evolueerde door een combinatie van projectfinanciering en kapitaalverhogingen van 5 megawatt begin 2011 tot 41 megawatt eind 2013. Dankzij een omgekeerde overname van het Duitse beursgenoteerde bedrijf Colexon Energy in 2014 werd 7C beursgenoteerd en maakte het groepsvermogen een sprong naar 72 megawatt. Eind 2016 werd de grens van 100 megawatt overschreden en eind vorig jaar klom het cijfer naar 118 megawatt. Die stevige groei ging, ondanks het regelmatig uitgeven van nieuwe aandelen, hand in hand met een toename van de nettokasstroom per aandeel, van 0,26 euro in 2014 naar 0,49 euro in 2017. De volgende grote stap is het bereiken van 200 megawatt geïnstalleerd vermogen en een beurskapitalisatie van 200 miljoen euro.1. terugblik op 2018?2018 wordt een recordjaar. Het geïnstalleerde vermogen klom met 37 megawatt naar 155 megawatt (verwacht, momenteel 153 megawatt). De overname van de Duitse projectontwikkelaar Amatec en de uitgifte van drie Schuldscheinleningen voor 25 miljoen euro maakten die groeiversnelling mogelijk. Daarnaast was 2018 uitzonderlijk zonnig, met een verwacht productierendement dat 6 procent hoger zal liggen dan in 2017, boven de gemiddelde standaarddeviatie van 3 tot 5 procent. De recordgroei van het geïnstalleerde vermogen zal zich vertalen in recordcijfers. In twee stappen werd de verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) op jaarbasis opgetrokken van minstens 29,6 miljoen euro naar 33 miljoen en werd de verwachte nettokasstroom per aandeel verhoogd van 0,49 euro naar 0,52 euro. De aandeelhouder profiteerde mee, want 7C betaalde voor het eerst een dividend uit van 0,1 euro per aandeel, of een aantrekkelijk brutorendement van 3,9 procent. Die aankondiging trok nieuwe investeerders aan en duwde het aandeel boven 2,5 euro. In het najaar werd met het Vlaamse energiebedrijf een nieuwe langetermijninvesteerder aangetrokken (3,13% aandeelhouderschap).2. Verwachtingen voor 2019?Op basis van de presentatie eind november van het strategische plan 2018 tot 2020 zijn de contouren voor 2019 duidelijk. Het verhoogde groeitempo van 2018 zal doorzetten. Via een investeringsplan van 107 miljoen euro wil 7C tegen eind 2020 zelfstandig groeien tot een groepsvermogen van 220 megawatt. Het vorige plan voorzag in een groei naar 200 megawatt tegen eind 2019, waarvan 50 megawatt via gedeelde participaties in projecten van externe investeerders. Voor de financiering zal 7C de komende twee jaar 16 miljoen euro extra kapitaal ophalen. De ebitda zal klimmen tot minstens 41 miljoen euro (+27%) en de nettokasstroom per aandeel tot 0,57 euro (+10%). Het brutodividend zal voor de periode tot en met 2020 minstens 0,1 euro per aandeel bedragen. 3. Waarom een favoriet?Het uitstekend beheerde 7C presteert systematisch beter dan de sector. We verwachten een sterke prestatie ten opzichte van de onzekere markt op basis van de ideale mix tussen groei en het defensieve karakter. We zien in 2019 geen bedreiging van stijgende renteniveaus voor de schuldenfinanciering van de projecten. De groei richting 200 miljoen euro beurskapitalisatie zal nieuwe investeerders aantrekken en de waardering de komende twee jaar geleidelijk optrekken richting 6 keer de nettokasstroom per aandeel (nu 4,9 keer). We mikken voorlopig op een koersdoel van 3 euro, op basis van een verhouding van 5,5 keer de verwachte nettokasstroom van 0,55 euro per aandeel in 2019. Inclusief het dividend geeft dat een aantrekkelijk verwacht rendement voor de komende twaalf maanden van afgerond 20 procent. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 2,54 euroTicker: HRPK GYISIN-code: DE000A11QW68Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 135,6 miljoen euroK/w 2017: 19Verwachte k/w 2018: 26Koersverschil 12 maanden: +5%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 3,9%