De geslaagde opfrissing van de Amerikaanse activiteiten, de sterke dollar en het doorzettende economisch herstel in de Verenigde Staten hebben Delhaize de voorbije maanden geen windeieren gelegd. Het aandeel werd zo gretig opgepikt dat de moeilijke gang van zaken op de Belgische markt bijna tot een voetnoot werd gedegradeerd. Delhaize verdient dan ook drie kwart van zijn bedrijfswinst in de Verenigde Staten, en daar tikt de dollarkassa aardig aan.
...

De geslaagde opfrissing van de Amerikaanse activiteiten, de sterke dollar en het doorzettende economisch herstel in de Verenigde Staten hebben Delhaize de voorbije maanden geen windeieren gelegd. Het aandeel werd zo gretig opgepikt dat de moeilijke gang van zaken op de Belgische markt bijna tot een voetnoot werd gedegradeerd. Delhaize verdient dan ook drie kwart van zijn bedrijfswinst in de Verenigde Staten, en daar tikt de dollarkassa aardig aan. De omzetcijfers en voorlopige resultaten van het vierde kwartaal brachten bevestiging van de ommekeer in de Verenigde Staten. De vergelijkbare omzet steeg er voor het achtste kwartaal op rij, en de geboekte omzet steeg dit keer zelfs met 12,1%, met dank ook aan de bijdrage van een 53ste week. Om de zoveel jaar moeten de distributeurs een 53ste week in de boeken opnemen om het boekjaar in overeenstemming te houden met het kalenderjaar. Die extra week leverde Delhaize 300 miljoen EUR omzet en 25 miljoen EUR winst op. Maar om de prestaties van Delhaize te meten, wordt met die 53ste week geen rekening gehouden. De vergelijkbare omzetstijging bedroeg een fraaie 3,6%, uitgedrukt in dollar (USD). Er was een mix van positieve inflatie en volumegroei bij Food Lion en Hannaford. De 'gemakkelijk, vers en betaalbaar'-positionering slaat duidelijk aan, ondersteund door het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat op het hoogste peil in zeven jaar staat. Uitgedrukt in euro (EUR) steeg de vergelijkbare Amerikaanse omzet zelfs met 12%. Vergeet daarbij niet dat er in het vierde kwartaal van vorig jaar nog een gemiddelde wisselkoers van 1,24 USD voor 1 EUR was. Intussen zijn we gedaald naar 1,13 USD, wat de Amerikaanse resultaten vertaald naar euro op dit moment een extra boost van 10% geeft. Buiten de Verenigde Staten verging het de groep minder goed. Door de stakingen in de Belgische winkels, de handelsdeflatie en de bikkelharde concurrentie daalde de vergelijkbare omzet in België met 6,9%. En er was nog erger gevreesd. Ook in Servië en Griekenland boerde de vergelijkbare omzet met 2,2% achteruit. Dat leverde voor de groep als geheel in het vierde kwartaal een vergelijkbare omzetstijging op van 1,3% bij gelijkblijvende wisselkoersen en van 6,4% uitgedrukt in EUR. Niet alleen de omzetcijfers over het vierde kwartaal vielen mee, de beleggers konden zich nog met meest optrekken aan de goede winstvooruitzichten en de sterke kasstroomgeneratie. Het management spreekt over een relatief stabiele onderliggende bedrijfsmarge bij Delhaize America, wat beter is dan verwacht. Die stabilisatie van de marge resulteert voor 2014 in een onderliggende bedrijfswinst (ebit) van 739 miljoen EUR, de 53ste week niet meegeteld, en een vrije kasstroom van 585 miljoen EUR (of bijna 6 EUR per aandeel). Dat is meteen een eerste indicatie dat het aandeel nog niet overgewaardeerd is. Ook een koers-winstverhouding van 16 en een ondernemingswaarde (ev) van 6 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) wijzen eerder op een faire waardering. ConclusieDoor de steile klim van de voorbije weken zou een adempauze of correctie niet onlogisch zijn. Maar de klim is een reactie op de betere en renderende strategie en heeft daarom enkel de onderwaardering weggewerkt. Het aandeel kan nog verder doorgaan op het elan van sterkere prestaties in de Verenigde Staten en een sterkere dollar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B