De telecomsector doet het dit jaar vrijwel overal beter dan het marktgemiddelde. Niet zo in België. Waar bijvoorbeeld in Nederland een mobiele speler verdween, komt er hier met de tandem Citymesh/Digi nog een bij. Bovendien lopen de Belgische operatoren relatief achter met de uitrol van 5G en glasvezel. Een groot deel van de investeringen moet nog komen. Om de schulden niet te hoog te laten oplopen, moeten de operatoren elders besparen, en dan is het dividend een logische keuze.
...

De telecomsector doet het dit jaar vrijwel overal beter dan het marktgemiddelde. Niet zo in België. Waar bijvoorbeeld in Nederland een mobiele speler verdween, komt er hier met de tandem Citymesh/Digi nog een bij. Bovendien lopen de Belgische operatoren relatief achter met de uitrol van 5G en glasvezel. Een groot deel van de investeringen moet nog komen. Om de schulden niet te hoog te laten oplopen, moeten de operatoren elders besparen, en dan is het dividend een logische keuze.Na ruim twee jaar onderhandelen kondigde Telenet in juli een deal met de intercommunale Fluvius aan voor de aanleg van een glasvezelnetwerk. Ze richten een nieuw bedrijf op, waarin Telenet 66,8 procent krijgt en Fluvius de rest. Tegen 2038 wil het nieuwe bedrijf 78 procent van Vlaanderen voorzien hebben van glasvezelaansluitingen. Het zal niet zolang duren eer Telenet eraan verdient, want de netwerkcapaciteit komt in fasen beschikbaar en zal meteen een hoge bezettingsgraad halen. Zowel Telenet als Fluvius brengt zijn bestaande kabel- en glasvezelinfrastructuur in. Telenet huurt nu zowat een derde van zijn kabelnetwerk bij Fluvius via een erfpachtovereenkomst, die nog loopt tot 2046. Die huur wordt beëindigd, waardoor de schuld van Telenet netto met 0,5 miljard euro zal afnemen. Na de eerste jaarhelft bedroeg die nettoschuld 5,2 miljard. Bij de berekening van de schuldgraad (nettoschuld in verhouding tot de bedrijfswinst) laat een nieuwe methode de leasingschulden buiten beschouwing, waardoor de schuldgraad daalt naar 3,9, en zelfs 3,5 na de oprichting van het nieuwe bedrijf. Nog niet alle details zijn duidelijk, onder meer voor de rapportering. Later deze maand schept Telenet wellicht meer klaarheid, tijdens de investeerdersdag. De bouw van het glasvezelnetwerk zal 2 miljard euro kosten, waarvan het grootste deel de komende acht jaar. De financiering komt enerzijds van de kasstromen die het nieuwe bedrijf zal genereren. Telenet schuift ook 2,4 miljard euro schulden door naar het nieuwe bedrijf via een intragroepslening. En het haalde 745 miljoen euro uit de recente verkoop van zendmasten aan het Amerikaanse investeringsbedrijf DigitalBridge. De totale liquiditeit bedraagt 1,4 miljard euro. De besparing die voor beleggers de grootste impact heeft, is de geplande dividendverlaging van 2,75 naar 1 euro. Bij hogere kasstromen kan de uitkering weer stijgen. Telenet of Fluvius kan ook nieuwe financiële partners zoeken en een deel van zijn belang in het nieuwe bedrijf verkopen. Dat zou Telenet extra financiële ademruimte geven. Operationeel blijft Telenet voor 2022 uitgaan van een omzet- en ebitda-groei van 1 procent. Over de eerste jaarhelft daalde de ebitda (670,6 miljoen euro) nog met 2,5 procent, maar het effect van de prijsverhoging in juni (+4,7%) zal pas in de tweede jaarhelft voelbaar zijn.ConclusieDe forse dividendverlaging was voor veel beleggers het signaal om het aandeel te dumpen. Bij afwezigheid van groei was het hoge rendement de belangrijkste reden om het te houden. De lasten (hoge investeringen) komen enkele jaren voor de lusten, en beleggers zijn niet bereid de rit uit te zitten. Nochtans komen er sneller dan verwacht hogere kasstromen aan, en veel slecht nieuws zit al in de prijs. Tegen de huidige lage koers is het rendement nog aantrekkelijk. Telenet is ook niet duur, tegen 5 keer de ebitda. Dat zal ook moeder Liberty Global niet ontgaan zijn. Toch heeft het op de korte termijn weinig zin tegen het negatieve sentiment in te gaan, vandaar een neutraal advies.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 14,78 euroTicker: TNET BBISIN-code: BE0003826436Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,7 miljard euroK/w 2021: 5Verwachte k/w 2022: 6Koersverschil 12 maanden: -53%Koersverschil sinds jaarbegin: -54%Dividendrendement: 6,8%