De koers van Heijmans is sinds het verkoopadvies van eind april met circa 17 procent gedaald en staat tot dusver dit jaar bijna 30 procent lager. Beleggers prijzen mindere tijden in voor het bouwconcern. De betaalbaarheid van woningen staat door de sterk gestegen prijzen al langer onder druk en is door de recente stijging van de hypotheekrente nog verder gedaald. De verkoop van nieuwbouwwoningen in Nederland is...

De koers van Heijmans is sinds het verkoopadvies van eind april met circa 17 procent gedaald en staat tot dusver dit jaar bijna 30 procent lager. Beleggers prijzen mindere tijden in voor het bouwconcern. De betaalbaarheid van woningen staat door de sterk gestegen prijzen al langer onder druk en is door de recente stijging van de hypotheekrente nog verder gedaald. De verkoop van nieuwbouwwoningen in Nederland is in het eerste kwartaal met 11 procent gedaald vergeleken met een jaar eerder en kan wel eens verder gaan teruglopen. Een recessie zal sowieso flink inhakken op de cyclische bouwsector. Niet alleen de nieuwbouwvolumes van woningen, maar ook van kantoren en andere bedrijfsgebouwen gaan dan snel omlaag. Overheidsinvesteringen kunnen de inframarkt helpen. Maar ook als een recessie uitblijft, dreigt krimp van de bouwvolumes. Vanwege het stikstofprobleem is het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal met bijna 13 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tot en met 2030 moeten er 900.000 woningen worden gebouwd. Om die doelstelling te behalen, moet er een oplossing komen voor het stikstofprobleem en zijn er bovendien meer ambtenaren ruimtelijke ordening nodig.Ook infraprojecten kampen met langdurige vertragingen door de stikstofcrisis. Zeker veertien grote wegen- en waterbouwprojecten lopen minstens 2,5 jaar vertraging op vanwege een tekort aan stikstofexperts. Zolang er geen oplossing is voor het stikstofprobleem, wordt het voor Heijmans lastig om de orderportefeuille goed gevuld te houden. Daar komt bij dat de bouwproductie ook lijdt onder de fors gestegen bouwkosten. Projecten gaan in de ijskast en de kans op tegenvallers bij lopende klussen wordt groter. Voor dit jaar verwacht het bedrijf nog een licht hogere omzet en een vergelijkbaar onderliggend ebitda. Maar het wordt voor Heijmans lastig om de huidige hoge omzetten winstcijfers vast te houden.Ondanks de lage waardering blijft het advies 'verkopen'.