Dankzij die collectief mooie prestatie steeg de vergelijkbare brutowinst op groepsniveau met liefst 17,8 procent, tot 154,9 miljoen euro.
...