Een verrassing was het niet meer, maar de derdekwartaalupdate van de Antwerpse plantagegroep Sipef maakte nogmaals duidelijk dat 2019 een heel slecht jaar wordt. 2019 wordt zelfs het eerste verliesjaar van de jongste vijftien jaar. Dat is zeer uitzonderlijk. De twee belangrijkste parameters die het resultaat van Sipef bepalen, vallen dit jaar zwaar tegen. Vooreerst is er de palmolieproductie. Sipef kende de voorbije tien jaar een gemiddelde jaarlijkse groei van de palmolieproductie afkomstig van de vruchten van de eigen plantages van 5 procent. Dat was een gevolg van de gestage uitbreiding van het plantareaal van 46.630 hectare eind 2008 naar 71.722 hectare eind 2018 (op basis van een 100 procentbelang). Het groeiplan richting 100.000 beplante hectare voorziet voor de komende tien jaar in opnieuw 4 tot 5 procent jaarlijkse productiegroei, maar dit jaar i...