Bone Therapeutics hield woord en voerde nog voor het jaareinde een kapitaalverhoging door. Met de uitgifte van 4,4 miljoen aandelen tegen 2,25 euro per aandeel haalde de Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen 9,9 miljoen euro op. De uitgifteprijs impliceert een tegenvallend hoge korting van 24,7 procent op de laatste koers. Het aantal uitstaande aandelen stijgt met 36,5 procent, tot 16,5 miljoen. Wel positief is dat Bone Therapeutics nieuwe Europese en voor het eerst ook Amerikaanse investeerders kon lokken. Het betekent een welkome aanzet tot een verbreding van de aandeelhoudersbasis.
...

Bone Therapeutics hield woord en voerde nog voor het jaareinde een kapitaalverhoging door. Met de uitgifte van 4,4 miljoen aandelen tegen 2,25 euro per aandeel haalde de Waalse specialist in celtherapie en orthopedische oplossingen 9,9 miljoen euro op. De uitgifteprijs impliceert een tegenvallend hoge korting van 24,7 procent op de laatste koers. Het aantal uitstaande aandelen stijgt met 36,5 procent, tot 16,5 miljoen. Wel positief is dat Bone Therapeutics nieuwe Europese en voor het eerst ook Amerikaanse investeerders kon lokken. Het betekent een welkome aanzet tot een verbreding van de aandeelhoudersbasis.Zo rondde Bone de laatste van een rist transacties af, die het biotechbedrijf financiële ademruimte geven tot eind 2021. In de eerste jaarhelft haalde het in moeilijke omstandigheden 15 miljoen euro op met een private plaatsing van 6,25 miljoen euro aan converteerbare obligaties, een overbruggingsfinanciering van 4,75 miljoen en de uitgifte van converteerbare obligaties voor 4 miljoen (rentevoet van 8%, gedurende 38 maanden, om te zetten in aandelen tegen 7 euro per aandeel). Eind oktober kondigde Bone de verkoop aan van zijn productiefaciliteit aan Catalent, goed voor een netto-opbrengst van 6 miljoen euro. Tegelijk tekende het een leveringsovereenkomst met Catalent voor de toekomstige leveringen van Allob, het allogene botvormende celtherapieproduct dat is gemaakt uit beenmergcellen van een gezonde vrijwilliger. De deal drukt de jaarlijkse kosten met 2 miljoen euro, op een totale cashburn van 15 à 16 miljoen in 2020.Maar vooral was er op 5 oktober de eerste licentiedeal met Allob. In ruil voor tot 55 miljoen euro aan toekomstige mijlpaalbetalingen verleende Bone een exclusieve licentie voor de ontwikkeling en de commercialisatie van Allob in China (inclusief Hongkong en Macau) aan Pregene, en aan het Chinese Link Health voor Taiwan, Zuid-Korea, Singapore en Thailand. Bone rekent erop dat het de eerste 10 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen binnen de twee jaar ontvangt. De deal betekende een belangrijke externe validatie van het technologieplatform. Daarnaast ondernam Bone stappen in de preklinische ontwikkeling. Het richtte TrueBone3D op, een samenwerking met vier andere bedrijven voor de ontwikkeling van geïndividualiseerde, 3D-geprinte beenderimplantaten met Allob. Tot slot was er de eerste stap in de verbreding van het toepassingsgebied van de stamceltechnologie, met BT-20 als vroeg-klinisch analoog celtherapieproduct gericht op ontstekingsziekten, dat mogelijk in 2021 wordt getest bij patiënten met een ernstige longinfectie (ARDS) als gevolg van covid-19. In 2021 wil Bone een tweede nieuw kandidaat-geneesmiddel bekendmaken. De rekrutering van de patiënten in de fase III-studie met de verrijkte proteïne-oplossing JTA-004 in knieartrose is, zoals beloofd, voor eind 2020 afgerond. De resultaten volgen in het derde kwartaal. Dat wordt een enorm belangrijk moment. Gezien de bescheiden beurskapitalisatie van zo'n 40 miljoen euro, verwachten we een forse koerssprong bij positieve resultaten. Die effenen het pad voor licentiedeals met JTA-004, al bestaat de kans dat eerder al een of meerdere deals voor bepaalde regio's worden afgesloten. De rekrutering van patiënten in de Europese fase IIb-studie met Allob in patiënten met een moeilijk te genezen beenbreuk is opgestart. Ook met Allob kijken we uit naar bijkomende licentiedeals in 2021.Bone Therapeutics lag in de weegschaal met Inventiva en Sequana Medical om deel uit te maken van onze tien beursfavorieten voor 2021. Uiteindelijk weerhielden we Bone niet wegens het grotere neerwaartse risico in het geval dat de resultaten met JTA-004 tegenvallen. In het andere geval achten we een koersverdubbeling in 2021 realistisch, zeker als topman Miguel Forte nieuwe deals blijft afsluiten. Koopwaardig (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,60 euroTicker: BOTHE BBISIN-code: BE0974280126 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 42,8 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -29%Dividendrendement: -