Tijdens de algemene vergadering in mei was het grote nieuws nog dat de Democratische Republiek Congo (DRC) een stuk grond (10.637 m²) aan de rand van de site van Utexafricaonteigend had. Het management was evenwel best tevreden met de 5,4 miljoen dollar compensatie voor een slechts deels bebouwbaar stuk. De prijs van 500 dollar per vierkante meter in het kader van een onteigeningsprocedure bewijst dat de waarde van de gronden hoog ligt. Maar de Congolese staat betaalde vorig jaar slechts twee schijven voor in totaal 1,7 miljoen dollar. Die ontvangsten geven een niet-recurrent resultaat van 1,412 miljoen euro. Daarnaast is er een terugname van uitgestelde belastingen van 5,81 miljoen euro. Dat levert ondanks een nog altijd moeilijke economische en politieke toestand een fraaie nettowinst van 12,91 miljoen...