Zo kan de beheerder van het hoogspanningsnet in België en van een gedeelte van het hoogspanningsnet in Duitsland dit jaar een rendement op eigen vermogen van 6,5 à 7,5 procent garanderen. De stijgende trend van de resultaten is te danken aan de transitie naar een koolstofarme economie. Dat vergt grote investeringen om de productie van de hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op de Noordzee, te koppelen aan de elektriciteitsverbruikers. Elia zal in de periode 2020-2024 in België 2,3 miljard euro investeren en in Duitsland 4,2 miljard euro. De activa nemen op die manier jaarlijks met 7 à 8 procent toe. Dat zal de resultaten een boost geven. Een vuistregel voor beide landen is dat hoe meer Elia investeert, hoe meer winst er gemaakt mag worden.
...

Zo kan de beheerder van het hoogspanningsnet in België en van een gedeelte van het hoogspanningsnet in Duitsland dit jaar een rendement op eigen vermogen van 6,5 à 7,5 procent garanderen. De stijgende trend van de resultaten is te danken aan de transitie naar een koolstofarme economie. Dat vergt grote investeringen om de productie van de hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op de Noordzee, te koppelen aan de elektriciteitsverbruikers. Elia zal in de periode 2020-2024 in België 2,3 miljard euro investeren en in Duitsland 4,2 miljard euro. De activa nemen op die manier jaarlijks met 7 à 8 procent toe. Dat zal de resultaten een boost geven. Een vuistregel voor beide landen is dat hoe meer Elia investeert, hoe meer winst er gemaakt mag worden. Voor deze unieke eigenschappen moeten de beleggers steeds dieper in de buidel tasten. Zelfs de intense coronacrash op de beurs bood slechts een kortstondige instapkans. Het aandeel noteert opnieuw op recordniveaus, waardoor het vet van de soep is. Bij een koers van 104 euro is de koers-winstverhouding opgelopen tot 25 en is het dividendrendement gedaald tot 1,65 procent. Beleggers beschouwen Elia tegen deze waardering bijna als een obligatie, maar dan eentje met een stijgende coupon en bescherming tegen inflatie. Een winstrendement van 4 procent biedt ook nog altijd een bonus in vergelijking met de negatieve rentevoeten van solide overheidsobligaties. De vooruitzichten op lange termijn blijven zeer gunstig voor Elia, maar dat is al grotendeels in de koers verrekend. De resultaten van 2019 bevestigden het voorspelbare karakter, ook al zorgden enkele ontwikkelingen voor wat bokkensprongen in de cijfers. De nettowinst steeg op groepsniveau met 9 procent, maar dat is grotendeels te danken aan de stijging van de participatie in het Duitse dochterbedrijf 50Hertz tot 80 procent, waardoor de resultaten van 50Hertz volledig geconsolideerd werden. De vergelijkbare bedrijfswinst van de groep daalde met 6 procent, grotendeels te wijten aan de uitzonderlijk goede resultaten van 50Hertz in 2018, na de terugname van een omvangrijke voorziening. De nettowinst van de groep toewijsbaar aan de aandeelhouders daalde in 2019 met 7,6 procent, maar dat is dus grotendeels toe te schrijven aan de uitzonderlijke resultaten van 50Hertz in 2018. Dat effect verdwijnt dit jaar, waardoor Elia zijn winst opnieuw zal zien stijgen.De positieve onderliggende tendens was ook vorig jaar duidelijk. Bij de Belgische dochter Elia Transmission was de winstontwikkeling goed te vergelijken, zodat de stijging van de winst met 6,4 procent tot 122 miljoen euro richtinggevend is. Bij 50Hertz vertroebelde de bonus van 2018 de vergelijking, maar de vergelijkbare nettowinst steeg met 13,7 procent. Zowel in België als in Duitsland lagen de hoge investeringen aan de basis van de winststijging. Dat blijft ook het verhaal van Elia voor de volgende jaren. Door deze investeringen is de nettoschuld gestegen tot 5,5 miljard euro of ruim vijf keer de bedrijfscashflow, maar dat is door het voorspelbare karakter van de inkomsten geen probleem. ConclusieGoedkoop kan een aandeel Elia niet meer genoemd worden. Door de unieke eigenschappen van de resultaten, die zowel voorspelbaar als stijgend zijn, is het aandeel enorm in trek, zeker als het stormt op de beurs. Door de stijging van de koers is de waardering flink opgelopen en is het dividendrendement gedaald, waardoor het stijgingspotentieel beperkt is. Toch is het aandeel als defensieve hoeksteen in de portefeuille te behouden.Advies: houdenRisico: laagRating: 2AKoers: 102 euroTicker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 7,1 miljard euroK/w 2019: 19Verwachte k/w 2020: 25Koersverschil 12 maanden: +70%Koersverschil dit jaar: +28%Dividendrendement: 1,65%