Merken de gezinnen de overgang naar een groenere elektriciteitsproductie in een forse stijging van de elektriciteitsfactuur, dan wrijven de aandeelhouders van Elia zich in de handen dankzij die energietransitie. Het vraagt een pak extra investeringen in hoogspanningslijnen om de productie van de windmolens op zee te geleiden tot bij de klant op het vasteland. Ook een betere interconnectie tussen de Europese deelmarkten, om zo de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen en de bevoorradingszekerheid te verhogen, vraagt een pak investeringen. En laat dat nu net het mooie zijn van een belegging in Elia. Hoe meer het bedrijf investeert, hoe meer winst Elia mag maken van de toezichthouder....

Merken de gezinnen de overgang naar een groenere elektriciteitsproductie in een forse stijging van de elektriciteitsfactuur, dan wrijven de aandeelhouders van Elia zich in de handen dankzij die energietransitie. Het vraagt een pak extra investeringen in hoogspanningslijnen om de productie van de windmolens op zee te geleiden tot bij de klant op het vasteland. Ook een betere interconnectie tussen de Europese deelmarkten, om zo de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen en de bevoorradingszekerheid te verhogen, vraagt een pak investeringen. En laat dat nu net het mooie zijn van een belegging in Elia. Hoe meer het bedrijf investeert, hoe meer winst Elia mag maken van de toezichthouder. Voor Elia zijn de extra investeringen de belangrijkste bron van extra winst geworden.Na een kleine terugval vorig jaar kan Elia in de eerste helft van dit jaar opnieuw aanknopen met een stevige stijging van de winst. In België steeg de nettowinst met liefst 46 procent, van 40,7 naar 60 miljoen euro. De winststijging is voor 13,5 miljoen euro te danken aan de hogere investeringen. In de eerste helft van dit jaar investeerde Elia 192 miljoen euro in het hoogspanningsnetwerk, waarvan 51,4 miljoen euro in het project Nemo, dat via een kabel op de bodem van de Noordzee de elektriciteitsmarkten van het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland met elkaar moet verbinden. Andere factoren die een plaats hebben in de gereguleerde winstformule van Elia Transmission spelen een veel kleinere rol. Zo is de winst van Elia ook gekoppeld aan de Belgische langetermijnrente. Hoe hoger de rente, hoe meer winst Elia mag maken om de risicopremie voor de aandeelhouders op peil te houden. De lichte stijging van de rente in de eerste helft van dit jaar krikte de winst van Elia met 2,4 miljoen euro op. Een aanhoudende herstel van de Europese economie en een minder expansief beleid van de Europese Centrale Bank zou de rente de volgende kwartalen kunnen ondersteunen, maar verwacht geen mirakels. Ook de Duitse dochter 50Hertz kan na een moeilijker 2016 opnieuw aanknopen met een toename van de winst met 9 miljoen euro tot 85 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Ook daar liggen extra investeringen, 97 miljoen euro in de eerste helft van 2017, aan de grondslag van de hogere winst. Daarnaast daalden de onderhoudskosten fors na de piek van 2016. De investeringsijver gaat onvermijdelijk gepaard met hogere afschrijvingskosten en hogere financieringskosten. De optelsom van de resultaten in België en Duitsland levert voor de groep in de eerste helft van dit jaar een winststijging om met 31,1 procent. Concrete vooruitzichten geeft het bedrijf traditiegetrouw niet, maar het management zegt wel optimistisch te zijn over de resultaten van 2017.ConclusieDankzij de nieuwe winstsprong blijft de stijging van de waardering van het aandeel binnen de perken. Beleggers betalen ongeveer 15 keer de winst van dit jaar en het dividendrendement bedraagt 3,3 procent. Dat rendement is niet spectaculair hoog, maar daartegenover staat een beperkt risicoprofiel dankzij een beschermend regelgevend kader en het potentieel van een verdere stijging van de winst dankzij de investeringsplannen. Als defensief aandeel blijft Elia daarom een plaats verdienen in uw portefeuille. Houden.Advies: houdenRisico: laagRating: 2AMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,9 miljard euroK/w 2016: 17Verwachte k/w 2017: 15Koersverschil 12 maanden: + 8%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 3,3%