Merken de gezinnen de overgang naar een groenere elektriciteitsproductie in een forse stijging van de elektriciteitsfactuur, dan wrijven de aandeelhouders van Elia zich in de handen dankzij die energietransitie. Het vraagt een pak extra investeringen in hoogspanningslijnen om de productie van de windmolens op zee te geleiden tot bij de klant op het vasteland. Ook een betere interconnectie tussen de Europese deelmarkten, om zo de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen en de bevoorradingszekerheid te verhogen, vraagt een pak investeringen. En laat dat nu net het mooie zijn van een belegging in Elia. Hoe meer het bedrijf investeert, hoe meer winst Elia mag maken van de toezichthouder....