Elia bewees de voorbije weken zijn waarde als betrouwbaar defensief aandeel. Terwijl de cyclische aandelen afgeslacht werden, moest de netbeheerder slechts enkele procenten toegeven op de recordkoers van midden oktober. Het helpt natuurlijk dat de winst van Elia beschermd wordt door een gunstig gereguleerd kader en een omvangrijk investeringsprogramma. Hoe meer Elia investeert, zowel in België als in Duitsland via zijn dochterbedrijf 50Hertz, hoe meer winst Elia mag maken. Aangezien de volgende jaren nog veel geïnvesteerd moet worden in de hoogspanningsnetwerken, blijven de vooruitzichten op de lange termijn gunstig. In België pleit Elia voor een versnelde infrastructuurontwikkeling om de transitie naar meer hernieuwbare energie mogelijk te maken. Duitsland wil het aandeel hernieuwbare energie tegen 2030 optrekken naar 65 proc...

Elia bewees de voorbije weken zijn waarde als betrouwbaar defensief aandeel. Terwijl de cyclische aandelen afgeslacht werden, moest de netbeheerder slechts enkele procenten toegeven op de recordkoers van midden oktober. Het helpt natuurlijk dat de winst van Elia beschermd wordt door een gunstig gereguleerd kader en een omvangrijk investeringsprogramma. Hoe meer Elia investeert, zowel in België als in Duitsland via zijn dochterbedrijf 50Hertz, hoe meer winst Elia mag maken. Aangezien de volgende jaren nog veel geïnvesteerd moet worden in de hoogspanningsnetwerken, blijven de vooruitzichten op de lange termijn gunstig. In België pleit Elia voor een versnelde infrastructuurontwikkeling om de transitie naar meer hernieuwbare energie mogelijk te maken. Duitsland wil het aandeel hernieuwbare energie tegen 2030 optrekken naar 65 procent. Die ambitie vergt meer van het bestaande net en vereist nieuwe verbindingen. In de eerste helft van dit jaar steeg de nettowinst op groepsniveau met 39 procent tot 142,7 miljoen euro. Er horen wel een paar kanttekeningen bij die spectaculaire stijging. Zo telt Elia nu 80 procent van de winst van het dochterbedrijf 50Hertz mee in de groepscijfers, in plaats van 60 procent. Pro memorie, Elia nam in maart een extra belang van 20 procent in 50Hertz over, zodat het nu over een controlebelang van 80 procent beschikt. Aangezien die Duitse activiteiten een hoge return bieden, draagt die deal meteen bij aan de groepsresultaten. De sterke stijging van de groepswinst rust evenwel ook op een belangrijke eenmalige bonus, die de resultaten van 50Hertz een boost gaf. De nettowinst van 50Hertz steeg met liefst 55 procent, vooral dankzij de terugname van een voorziening die ooit was aangelegd om rechtsvorderingen van grondeigenaren in Oost-Duitsland te dekken. De terugname van die voorziening gaf de winst van 50Hertz een eenmalig zetje van 69 miljoen euro. De groepswinst zal in de tweede helft van het jaar dus opnieuw dalen tot een niveau dat in lijn ligt met de operationele resultaten, maar wel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, dankzij het hogere belang in 50Hertz.De operationele resultaten zijn behoorlijk. In Duitsland daalde de bedrijfscashflow, die een goed beeld geeft van de onderliggende winstgevendheid, met 1,5 procent. Het lopende investeringsprogramma zorgde voor hogere vergoedingen voor de investeringen, zowel op zee als op het land, maar die bonus werd tenietgedaan door nieuwe regulatie voor de vergoeding van bedrijfsuitgaven. Een mechanisme op basis van een forfaitair bedrag maakt plaats voor een vergoeding op basis van de werkelijke kosten, wat minder interessant is voor 50Hertz. Een nieuw regulerend kader zal vanaf 2019 het rendement op eigen vermogen bij 50Hertz afromen van 10 tot 12 procent dit jaar naar 8 tot 10 procent in de periode 2019-2023. Dat nieuwe kader zal dus de winstgroei bij 50Hertz afremmen. In België boekte Elia een nettowinst van 53,3 miljoen euro, of 3,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging rust vooral op de gedane strategische investeringen en op een lichte stijging van de Belgische langetermijnrente. Hoe hoger die rente, hoe meer winst Elia mag maken van de regulator. Voor de periode 2020-2023 is er een nieuw regelgevend kader, maar dat blijft gunstig omdat de basisprincipes voor de berekening van de winst behouden blijven. Wel zal Elia Transmission zich geleidelijk iets meer met eigen vermogen financieren. Dat zal de winst een duwtje in de rug geven, maar dat maakt ook kapitaalverhogingen noodzakelijk, zeker ook gegeven de opgelopen schuldgraad en het omvangrijke investeringsprogramma voor de volgende jaren. ConclusieDankzij het lage risicoprofiel en de gunstige vooruitzichten op lange termijn blijft Elia een heel interessant defensief aandeel. De koers is opgelopen, maar de waardering blijft met een koers van 14 keer de recurrente nettowinst fair. We behouden het koopadvies. Advies: kopenRisico: laagRating: 1AKoers: 55 euroTicker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3 miljard euroK/w 2017: 13Verwachte k/w 2018: 14Koersverschil 12 maanden: +11%Koersverschil sinds jaarbegin: +14%Dividendrendement: 3%