Elia bewees de voorbije weken zijn waarde als betrouwbaar defensief aandeel. Terwijl de cyclische aandelen afgeslacht werden, moest de netbeheerder slechts enkele procenten toegeven op de recordkoers van midden oktober. Het helpt natuurlijk dat de winst van Elia beschermd wordt door een gunstig gereguleerd kader en een omvangrijk investeringsprogramma. Hoe meer Elia investeert, zowel in België als in Duitsland via zijn dochterbedrijf 50Hertz, hoe meer winst Elia mag maken. Aangezien de volgende jaren nog veel geïnvesteerd moet worden in de hoogspanningsnetwerken, blijven de vooruitzichten op de lange termijn gunstig. In België pleit Elia voor een versnelde infrastructuurontwikkeling om de transitie naar meer hernieuwbare energie mogelijk te maken. Duitsland wil het aandeel hernieuwbare energie tegen 2030 optrekken naar 65 proc...