Elia is actief in de transmissie van elektriciteit. Elia Transmission is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en het dochterbedrijf 50Hertz baat in het noodoosten van Duitsland een hoogspanningsnetwerk uit. Elia beheert 18.600 kilometer aan hoogspanningsverbindingen. De transitie naar een duurzamere elektriciteitsproductie vraagt grote investeringen in een groter en performanter hoogspanningsnetwerk om de productie van bijvoorbeeld windenergie op zee tot bij de klanten te krijgen, en om het elektriciteitsnet in evenwicht te houden.
...