In 2016 daalde de onderliggende winst van Elia met 4,4 procent, en voor dit jaar blijft de beheerder van het hoogspanningsnet voorzichtig in zijn vooruitzichten. Het noemt ook geen concrete cijfers. In België kan Elia voortbouwen op de goede resultaten van 2016, al kan een vertraging in de uitvoering van de geplande investeringen - die bijna onvermijdelijk is - wegen op de winst. Over de tweede thuismarkt, Duitsland, is het management "positief op middellange termijn". Voor beleggers is het nagenoeg onbegonnen werk om uit die vooruitzichten een concrete winstverwachting af te leiden. Daarvoor is de winst die Elia van de Belgische en Duitse toezichthouders mag berekenen te complex e...