In 2016 daalde de onderliggende winst van Elia met 4,4 procent, en voor dit jaar blijft de beheerder van het hoogspanningsnet voorzichtig in zijn vooruitzichten. Het noemt ook geen concrete cijfers. In België kan Elia voortbouwen op de goede resultaten van 2016, al kan een vertraging in de uitvoering van de geplande investeringen - die bijna onvermijdelijk is - wegen op de winst. Over de tweede thuismarkt, Duitsland, is het management "positief op middellange termijn". Voor beleggers is het nagenoeg onbegonnen werk om uit die vooruitzichten een concrete winstverwachting af te leiden. Daarvoor is de winst die Elia van de Belgische en Duitse toezichthouders mag berekenen te complex e...

In 2016 daalde de onderliggende winst van Elia met 4,4 procent, en voor dit jaar blijft de beheerder van het hoogspanningsnet voorzichtig in zijn vooruitzichten. Het noemt ook geen concrete cijfers. In België kan Elia voortbouwen op de goede resultaten van 2016, al kan een vertraging in de uitvoering van de geplande investeringen - die bijna onvermijdelijk is - wegen op de winst. Over de tweede thuismarkt, Duitsland, is het management "positief op middellange termijn". Voor beleggers is het nagenoeg onbegonnen werk om uit die vooruitzichten een concrete winstverwachting af te leiden. Daarvoor is de winst die Elia van de Belgische en Duitse toezichthouders mag berekenen te complex en te afhankelijk van moeilijk in te schatten factoren. Die ietwat ondoorzichtige winstberekening impliceert niet dat de winst van Elia kwetsbaar is voor een fikse daling. Integendeel: de gereguleerde winst is de sterkte van Elia, en de regelgeving en de doorbraak van groene energie spelen in het voordeel van de aandeelhouder. In grote lijnen komt het erop neer dat Elia meer winst maakt naarmate het meer investeert. Dat plaatje ziet er nog goed uit. De volgende jaren moet in Duitsland en België fors worden geïnvesteerd in het hoogspanningsnetwerk. Het toenemend aantal windmolens op zee moet worden verbonden met het vasteland, en de interconnectie tussen de Europese markten moet worden verbeterd. Een gestage stijging van de winst is daarom het basisscenario voor de volgende jaren, al kan het eens een jaartje minder zijn. 2016 bijvoorbeeld past al in dat nieuwe stramien. De onderliggende winst daalde met 4 procent, doordat vooral de winst van de Duitse dochteronderneming 50Hertz een knauw kreeg. Dat was ingecalculeerd, gezien de hogere onderhoudsuitgaven en de stijgende personeelskosten in het spoor van de hoge investeringsuitgaven van de voorbije jaren. Door de toenemende schuldgraad gingen ook de financieringskosten in de hoogte. De winstdaling van 50Hertz werd deels gecompenseerd door een winststijging in België, ondanks de verdere daling van de langetermijnrente, die de berekening van de winst negatief beïnvloedt. Elia heeft sinds vorig jaar echter een gunstiger tariefkader, dat de winst van de operationele werking en de investeringen beter koppelt. Omdat Elia ook een nog vrij dure obligatielening terugbetaalde, zakten ook de financieringskosten. Om de winst de volgende tien jaar nog eens te verdubbelen, heeft Elia een nieuwe impuls nodig, zoals het die kreeg met de overname van 50Hertz, al doet zo'n unieke kans zich niet elke tien jaar voor. Elia heeft een drukke investeringsagenda voor de volgende jaren, maar toch lijkt het bedrijf ambitie te missen voor zijn verdere internationale expansie. De controlerende aandeelhouders, in casu de Belgische gemeenten, verkiezen een stijgend dividend boven extra investeringen in een groter winstpotentieel. Door de koersstijging van de laatste jaren en het vooruitzicht op een tragere winstgroei is het stijgingspotentieel van het aandeel beperkt. Ook het dividendrendement van 3,2 procent is niet onweerstaanbaar. Het lage risicoprofiel maakt veel goed en daarom is het aandeel als defensieve waarde zeker te behouden. Het advies gaat van kopen naar houden.Advies: houdenRisico: laagRating: 2AMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,9 miljard euroK/w 2016: 17Verwachte k/w 2017: 16Koersverschil 12 maanden: + 7%Koersverschil sinds jaarbegin: -1%Dividendrendement: 3,2%