33,60 EUR - 1B
...

33,60 EUR - 1BDe nieuwe windmolenparken die de volgende vijf jaar op zee worden gebouwd, zijn van groot belang voor Elia, de Belgische beheerder van het hoogspanningsnet. Om de nieuwe windparken met elkaar en met het land te verbinden, moet een soort van 'stopcontact' op zee worden gebouwd, in de vorm van een kunstmatig eiland waar de opgewekte windenergie wordt verzameld en doorgestuurd. De kostprijs van dat project wordt op 1 miljard EUR geraamd, maar toch is dat goed nieuws voor Elia. De aandeelhouders worden vergoed op basis van een gereguleerd rendement op de investeringen. Hoe meer investeringen, hoe meer winst. Bovendien kan het Noordzee-project zorgen voor een lucratiever regulerend kader, dat een betere return op de investeringsbasis toelaat. Vergeleken met andere Europese netbeheerders mag Elia van de toezichthouder een vrij karig rendement op het eigen vermogen doorrekenen aan de elektriciteitsverbruikers. Krijgen de collega's een rendement van gemiddeld 9 à 10%, dat moet Elia het stellen met ongeveer 6%. Voor nieuwe investeringen valt die gereguleerde return zelfs terug tot 3,3%, wat onvoldoende is om bijkomend kapitaal te vinden. Elia kan het goedgekeurde investeringsprogramma van 2 miljard EUR voor de volgende tien jaar financieren met extra schulden. Maar om ook nog eens het project op de Noordzee te betalen, is wellicht een kapitaalverhoging én dus ook een lucratiever regelgevend kader nodig. Vergeet ook niet dat de gemeenten de grootste aandeelhouder van Elia zijn. De gemeenten zitten in slechte financiële papieren, en er zal dus flink worden gelobbyd om via een beter regelgevend kader meer winsten en dividenden uit Elia te puren. Als kleine aandeelhouder beschikt u dus over machtige mede-eigenaars. Het vooruitzicht op een lucratievere rendementsformule op een grotere investeringsbasis trok onlangs ook de aandacht van Morgan Stanley, dat het advies voor Elia verhoogde van "neutraal" naar "overwegen". Zodra alle investeringen zijn gedaan, rekent het beurshuis op een stijging van de winst per aandeel met 17%. Niet alleen in België, maar ook in Duitsland blijft Elia via het dochterbedrijf 50Hertz transmission genieten van een gunstige en groene investeringswind. 50Hertz geniet al van een beter regulerend kader, dat een rendement op het eigen vermogen van ongeveer 7,7% garandeert. Daarnaast breidt de nieuwe Duitse regering de doelstellingen voor groene stroom nog verder uit, zodat 50Hertz de volgende tien jaar de investeringsbasis met 4 miljard EUR mag uitbreiden. Voor Elia is dat goed nieuws, omdat het aandeel van 50Hertz, de rendabelste activiteit, in belang zal stijgen. De betere vooruitzichten op langere termijn hebben zich nog niet echt vertaald in de koers, vooral omdat de Belgische langetermijnrente dit jaar heel laag bleef, en omdat die rentevoet een heel belangrijke paramater is voor de berekening van de gereguleerde winst van de Belgische tak van Elia. De lage rentevoet verklaart daarom ook deels het relatief lage rendement op eigen vermogen. De sterke prestaties van 50Hertz zorgden in de eerste helft van het jaar voor voldoende compensatie, zodat de groepswinst zelfs nog met 6% steeg in die periode. In november bevestigde Elia dat dit ook het verhaal voor heel 2013 is, zonder al concrete winstcijfers naar voor te schuiven.Een lucratievere regelgeving, een bredere investeringsbasis en een mogelijke stijging van de langetermijnrente staan de volgende jaren borg voor een stabiel tot licht stijgend dividend. Dankzij die coupon van ongeveer 4,5% bruto lijkt het aandeel op een obligatie, maar dan wel een obligatie die in waarde stijgt als de rente stijgt, wat een vrij unieke en aantrekkelijk eigenschap is, zeker als straks de rente zou stijgen. Het aandeel blijft daarom 'koopwaardig' (rating 1B).Koopwaardig