Enig doorzettingsvermogen is een troef voor wie zich door de resultaten van de hoogspanningsnetbeheerder Elia wil ploegen. Door het boekhoudkundige gegoochel met een oneindig aantal correcties, eigen aan een gereguleerde business als die van Elia, laat het resultaat zich niet gemakkelijk interpreteren. Maar de belegger die de onderliggende winstgevendheid wil inschatten, kan snel doorzappen naar het dividend, dat over 2013 met 4,8% wordt verhoogd, tot 1,54 EUR bruto per aandeel. Die dividendklim weerspiegelt de solide resultaten van de voorbije jaren, ondanks de dalende trend van de Belgische langetermijnrente.
...

Enig doorzettingsvermogen is een troef voor wie zich door de resultaten van de hoogspanningsnetbeheerder Elia wil ploegen. Door het boekhoudkundige gegoochel met een oneindig aantal correcties, eigen aan een gereguleerde business als die van Elia, laat het resultaat zich niet gemakkelijk interpreteren. Maar de belegger die de onderliggende winstgevendheid wil inschatten, kan snel doorzappen naar het dividend, dat over 2013 met 4,8% wordt verhoogd, tot 1,54 EUR bruto per aandeel. Die dividendklim weerspiegelt de solide resultaten van de voorbije jaren, ondanks de dalende trend van de Belgische langetermijnrente. Want is een daling van de rente doorgaans goed nieuws voor aandelen, dan leeft de winst van Elia op bij een stijging van de rente. Elia mag in zijn transmissietarieven een bepaalde winstmarge aanrekenen, gebaseerd op een aantal parameters, zoals de rente van de Belgische overheidsobligatie op tien jaar. Hoe lager die risicovrije rente, hoe lager de risicovrije vergoeding die de aandeelhouders van Elia krijgen, en dus hoe lager de nettowinst van Elia - en omgekeerd. Vorig jaar koste de rentedaling 7 miljoen EUR nettowinst op een totale winst van 175,8 miljoen EUR. Toch publiceerde Elia over 2013 bijzonder goede jaarresultaten. De nettowinst steeg met ruim 13%, vooral dankzij een forse winstsprong bij de Duitse dochter 50Hertz, waar de winst vorig jaar zelfs met 50% steeg. Het grootste deel van de winsttoename dankt 50Hertz echter aan een eenmalige financiële opbrengst als gevolg van een nieuwe berekeningsmethode voor de congestie- en veilinginkomsten. De resultaten van vorig jaar zijn dus niet voor herhaling vatbaar, maar de onderliggende winsttendens bij 50Hertz blijft positief. Dat komt vooral doordat 50Hertz vorig jaar fors heeft geïnvesteerd in het Duitse hoogspanningsnet, en doordat ook voor dit jaar voor ruim 500 miljoen EUR aan investeringen op het programma staat. Vermits 50Hertz die investeringskosten met de bijbehorende winstmarge mag doorrekenen in de Duitse tarieven, zal de onderliggende winst ook dit jaar een boost krijgen. Elia zelf spreekt over 'positieve vooruitzichten' in Duitsland. In België zit bij Elia Transmission voorlopig meer spanning op de winstlijn. De winst daalde met 13,6% door de rentedaling en een eenmalige afboeking als gevolg van nieuwe waarderingsregels voor de pensioenverplichtingen. De onderliggende business blijft echter stabiel, en hier is het vooral uitkijken wanneer Elia een lucratiever regelgevend kader van de toezichthouder (de Creg) kan krijgen. Dit jaar starten de onderhandelingen, wat tegen het eind van het jaar in een nieuwe tariefstructuur moet uitmonden. Die nieuwe tarieven zouden op 1 januari 2016 van toepassing worden. Een kentering van de rentetrend en/of een voor Elia lucratiever regelgeving in België kunnen op middellange termijn nog meer waarde genereren voor de aandeelhouders.ConclusieDe lage lange rente blijft Elia parten spelen, maar die wordt gecompenseerd door de stijgende winstbijdrage van de Duitse dochter 50Hertz. Het aandeel gedraagt zich als een obligatie, met niet alleen een interessante coupon, het is ook een belegging die bescherming biedt tegen een stijgende rente. Dankzij die vrij unieke eigenschappen hoort Elia in elke portefeuille thuis. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A