Zowel bij de Belgische activiteiten (Elia Transmission) als bij de Duitse dochter 50Hertz klopte Elia de verwachtingen met brio. Het leverde in de eerste jaarhelft een nettowinst op van 93 miljoen EUR. Dat is weliswaar 1,6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar toen werden de cijfers van 50Hertz opgesmukt met enkele eenmalige meevallers die een bonus van 22,9 miljoen EUR nettowinst opleverden. Op vergelijkbare basis steeg de nettowinst van Elia dus met ongeveer 20%, en die lijn mag grotendeels over het hele jaar worden doorgetrokken. Het moet over 2015 een nettowinst van 165 à 170 miljoen EUR opleveren, tegenover ee...

Zowel bij de Belgische activiteiten (Elia Transmission) als bij de Duitse dochter 50Hertz klopte Elia de verwachtingen met brio. Het leverde in de eerste jaarhelft een nettowinst op van 93 miljoen EUR. Dat is weliswaar 1,6% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, maar toen werden de cijfers van 50Hertz opgesmukt met enkele eenmalige meevallers die een bonus van 22,9 miljoen EUR nettowinst opleverden. Op vergelijkbare basis steeg de nettowinst van Elia dus met ongeveer 20%, en die lijn mag grotendeels over het hele jaar worden doorgetrokken. Het moet over 2015 een nettowinst van 165 à 170 miljoen EUR opleveren, tegenover eerdere ramingen van 120 à 130 miljoen EUR als gemiddelde nettowinst voor de periode 2015-2019. Elia verzilvert op die manier zijn strategische positie op de energiemarkten. Door het toenemende belang van groene energie speelt het hoogspanningsnet een sleutelrol om de opgewekte elektriciteit tot bij de klant te brengen. Voor Elia betekent dit dat zowel in België als in Duitsland flink geïnvesteerd mag worden, waarop Elia een vrij gewaarborgd rendement mag verdienen. Kortom, hoe meer investeringen, hoe beter de winstcijfers worden. Opvallend is de stijging van de nettowinst met 10% bij Elia Transmission, ondanks de daling van de Belgische langetermijnrente. De winst die Elia in België mag maken, is onder meer afhankelijk van de langetermijnrente: hoe lager die rente, hoe lager ook het billijke rendement dat Elia mag verdienen. Die rente daalde in de eerste helft van dit jaar tot gemiddeld 0,96%, tegenover 2,08% een jaar eerder, wat Elia 7 miljoen EUR nettowinst kostte. Maar de lage langetermijnrente laat Elia ook toe om zich goedkoper te (her)financieren. Zo daalden de financieringslasten met liefst 17%, dankzij een mix van een lagere rente op een iets lagere gemiddelde schuldomvang. Dat leverde een bonus van bijna 10 miljoen EUR op. Vanaf volgend jaar kan Elia ook rekenen op een gunstig nieuw tariefakkoord met de toezichthouder, de CREG. Elia krijgt een extra rendement op enkele investeringen die van strategisch belang zijn voor de integratie van de elektriciteitsmarkten, zoals de bouw van de Stevin-hoogspanningslijn tussen Zeebrugge en Zomergem. Dit kan het bedrijf tot 30 miljoen EUR extra inkomsten opleveren tegen 2019. Ook bij 50Hertz wordt volop geïnvesteerd om de Duitse Energiewende te realiseren. In de eerste helft van dit jaar werd er 181 miljoen EUR geïnvesteerd, en ook de volgende jaren zal het investeringstempo en dus de ook de winstgroei bij 50Hertz hoog blijven. In de eerste jaarhelft steeg de vergelijkbare bedrijfswinst (ebit) met 20,8%. Het belang van 60% in 50Hertz is intussen goed voor ongeveer 60% van de nettowinst van Elia. ConclusieDankzij de winstsprong van 20% is het dividend van bruto 1,54 EUR per aandeel verzekerd (3,75% bruto dividendrendement). Vanaf 2016 behoort een significant stijgend dividend tot de mogelijkheden. Tenzij bijkomende investeringen dit geld opeisen, maar dit zou de winstgevendheid alleen maar ten goede komen. Als defensief aandeel mét groeimogelijkheden verdient Elia een plaats in uw beleggingsportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A