De recordkoers van eind november ligt nog altijd binnen handbereik voor Elia, ook omdat steeds meer analisten en beleggers het bedrijf ontdekken als een stabiele hoeksteen in een aandelenportefeuille. De beheerder van het hoogspanningsnet kan als belangrijkste troef uitspelen dat de winst wettelijk gereguleerd is, en dus niet afhankelijk van de grillen van de conjunctuur. Bovendien is het regelgevend kader Elia vrij gunstig gezind.
...

De recordkoers van eind november ligt nog altijd binnen handbereik voor Elia, ook omdat steeds meer analisten en beleggers het bedrijf ontdekken als een stabiele hoeksteen in een aandelenportefeuille. De beheerder van het hoogspanningsnet kan als belangrijkste troef uitspelen dat de winst wettelijk gereguleerd is, en dus niet afhankelijk van de grillen van de conjunctuur. Bovendien is het regelgevend kader Elia vrij gunstig gezind.Als basisregel geldt dat Elia een billijk rendement mag verdienen op zijn investeringen. Hoe meer het bedrijf dus investeert, hoe meer winst het mag maken. Aangezien Elia bezig is aan een stevig investeringsprogramma - zowel in België via Elia Transmission, als in Duitsland via dochterbedrijf 50Hertz - hebben de aandeelhouders een vooruitzicht op stabiele en stijgende winsten. Het grootste risico is dat de volgende jaren een kapitaalverhoging nodig is om die investeringen te financieren, maar Elia lijkt voorlopig voldoende geld te kunnen ophalen via schuldfinanciering. Elia spint garen bij de structurele transformatie van de energiemarkt. Om de bevoorradingszekerheid op peil te houden bij een toenemende afhankelijkheid van wispelturige wind en zonne-energie, moeten de Europese elektriciteitsmarkten beter met elkaar verbonden worden. Dat betekent dus investeren in hoogspanningslijnen. Duitsland bijvoorbeeld is volop bezig om de windenergie opgewekt op de Oostzee ook tot bij de verbruiker in het zuiden van Duitsland te brengen, waarbij 50Hertz een sleutelrol speelt. Elia werkt ook België aan een aantal grote projecten om de elektriciteit opgewekt op de Noordzee tot bij de verbruiker te loodsen. In het nieuwe tariefakkoord bevestigt de toezichthouder dat extra investeringen in het hoogspanningsnet zich vertalen in extra winst voor Elia. Vorige week liet Daniel Termont, de voorzitter van de aardgasnetbeheerder Fluxys en de spreekbuis van de gemeenten die een belangrijke aandeelhouder zijn van zowel Fluxys als Elia, een ballonnetje op over een mogelijke fusie tussen Fluxys en Elia. De industriële logica is dat gas en elektriciteit elkaar steeds beter aanvullen, omdat gascentrales de ideale back-up vormen voor de wisselvallige hernieuwbare energieproductie. Afwachten of daarvan iets komt. In het eerste halfjaar steeg de vergelijkbare winst met 20%, met dank aan de sterke prestaties van 50Hertz, maar ook Elia Transmission deed het beter dan verwacht. De lage, risicovrije rente weegt weliswaar op de billijke winst die Elia mag maken, maar de lage rente verlaagt ook de financieringskosten, wat gezien het investeringsprogramma van Elia heel mooi meegenomen is. De winst over 2015 zal ongeveer 2,84 EUR per aandeel bedragen, wat een dividend in de buurt van 1,58 EUR per aandeel zal opleveren. Dat impliceert een dividendrendement van een kleine 4%. ConclusieBeleggers betalen 14 keer de verwachte winst van 2016. Dat is niet overdreven, gezien het lage risico en de gunstige vooruitzichten. Het dividendrendement van een kleine 4% is interessant door de lage risicovrije rentevoeten. Wij blijven dan ook positief voor Elia als defensief aandeel, ondanks de hogere koersen. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1A