De recordkoers van eind november ligt nog altijd binnen handbereik voor Elia, ook omdat steeds meer analisten en beleggers het bedrijf ontdekken als een stabiele hoeksteen in een aandelenportefeuille. De beheerder van het hoogspanningsnet kan als belangrijkste troef uitspelen dat de winst wettelijk gereguleerd is, en dus niet afhankelijk van de grillen van de conjunctuur. Bovendien is het regelgevend kader Elia vrij gunstig gezind.
...