Terwijl de Europese elektriciteitsbedrijven zwarte sneeuw zien, floreren de beheerders van de Europese hoogspanningsnetwerken. Terwijl wind- en zonne-energie de elektriciteitsprijzen onderuithalen, vragen ze grootschalige investeringen in het hoogspanningsnet. Niet alleen moet de opgewekte elektriciteit van de windparken op zee tot bij de eindklant kunnen worden getransporteerd, de Europese netwerken moeten ook beter met elkaar verbonden worden om voor een grotere bevoorradingszekerheid te zorgen bij een wispelturige groene stroomproductie.
...