Een sterke prestatie in België, maar een daling van de winst in Duitsland. Het is voor Elia een atypische vaststelling bij de resultaten over de eerste helft van het jaar, want de voorbije jaren stuwden de sterke prestaties van de Duitse dochter 50Hertz de winst hoger. In België moet de beheerder van het hoogspanningsnet afrekenen met een dalende overheidsrente, die een belangrijke variabele vormt in de gereguleerde winstberekening van Elia, maar dankzij een gunstiger tariefkader kan de Belgische activiteit op dit moment de winstkar trekken.
...