Bill Sheriff, de oprichter en voorzitter van het Canadese uraniumbedrijf enCore Energy, maakt snel werk van de ambitie om tijdens deze uraniumstierenmarkt zo snel mogelijk uit te groeien tot een leidende uraniumproducent in de Verenigde Staten op basis van de weinig kapitaalintensieve ISR-productiemethode (in-situ recovery). In tegenstelling tot de vorige stierenmarkt, van 2003 tot 2007, is er deze keer wel een structureel aanbodtekort, zodat Sheriff erop rekent de meeste aandeelhouderswaarde te creëren door zelf uranium te produceren. Dat de Amerikaanse overheid over de partijgrenzen heen initiatieven neemt om de tanende Amerikaanse uraniumsector te ondersteunen is daarbij cruciaal. Het plan is in vier stappen een jaarproductie van 4 tot mogelijk 6 ...

Bill Sheriff, de oprichter en voorzitter van het Canadese uraniumbedrijf enCore Energy, maakt snel werk van de ambitie om tijdens deze uraniumstierenmarkt zo snel mogelijk uit te groeien tot een leidende uraniumproducent in de Verenigde Staten op basis van de weinig kapitaalintensieve ISR-productiemethode (in-situ recovery). In tegenstelling tot de vorige stierenmarkt, van 2003 tot 2007, is er deze keer wel een structureel aanbodtekort, zodat Sheriff erop rekent de meeste aandeelhouderswaarde te creëren door zelf uranium te produceren. Dat de Amerikaanse overheid over de partijgrenzen heen initiatieven neemt om de tanende Amerikaanse uraniumsector te ondersteunen is daarbij cruciaal. Het plan is in vier stappen een jaarproductie van 4 tot mogelijk 6 miljoen pond uranium uit te bouwen. De overname van de Amerikaanse uraniumactiva van Westwater Resources in 2020, inclusief twee ISR-productiefaciliteiten met productielicenties in Texas, en die van Azarga Uranium in 2021, met als belangrijkste projecten Dewey Burdock in Zuid-Dakota en Gas Hills in Wyoming, passen perfect in dat plan. De eerste productie is gepland in Texas. De renovatie van Rosita wordt afgerond, op tijd om er volgend jaar de productie op te starten. De huidige jaarlijkse capaciteit van Rosita bedraagt 800.000 pond, maar kan met beperkte investeringen worden uitgebreid tot 2 miljoen pond, zonder een nieuwe licentie te hoeven aanvragen. Om het risico van de opstart in Texas af te dekken sloot enCore de voorbije twaalf maanden drie afnamecontracten af met Amerikaanse nutsbedrijven. Die verzekeren een winstgevende productie met minimumprijzen, zonder dat enCore de blootstelling aan de verwachte hogere uraniumprijzen opgeeft. In maart haalde enCore heel vlot 30 miljoen Canadese dollar op via de uitgifte van 19,6 miljoen aandelen tegen 1,53 Canadese dollar per aandeel. Het bedrijf is daarmee ruimschoots gefinancierd voor de productieopstart in 2023. Een tweede stap in dat proces wordt het in productie brengen van het Dewey Burdock-project. De bouw zal op basis van de haalbaarheidsstudie 31,7 miljoen Amerikaanse dollar kosten en zou klaar zijn in 2024. Dewey Burdock zal gespreid over zestien jaar 14,3 miljoen pond uranium produceren. De derde fase in de productieopbouw wordt de opstart van het Gas Hills-project in Wyoming vanaf 2025. Het zal mogelijk als satellietproject van Dewey Burdock fungeren en over zeven jaar 6,5 miljoen pond uranium produceren. De verwachte bouwkosten bedragen 26 miljoen Amerikaanse dollar. De vierde fase wordt de ontwikkeling van Crownpoint en Hosta Butte in de uitgebreide portefeuille in het uraniumdistrict van New Mexico. De eerste productie komt er ten vroegste in 2027. Daarnaast bestudeert enCore nieuwe overnames. Alle voorbereidingen voor de geplande beursnotering op Nasdaq zijn klaar, maar het management wacht op een beter momentum om die aanvraag in te dienen. Eerst wordt er nog een omgekeerde aandelensplitsing doorgevoerd. Het ondernemingsplan van enCore Energy zit perfect op schema voor de eerste uraniumproductie vanaf 2023. Het ervaren team van Bill Sheriff positioneerde het bedrijf ideaal om in te spelen op de breed gedragen renaissance van de nucleaire industrie in de Verenigde Staten. Het aandeel werd de jongste maanden meegesleurd in het negatieve beursklimaat. Het is wachten op een ommekeer van het sentiment. We verwachten de komende jaren een uitblinkersrol van dit aandeel. De extreme volatiliteit hoort erbij, waarbij forse terugvallen in een stierenmarkt bijkoopmomenten zijn. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1C Koers: 1,03 CADTicker: EU CNISIN-code: CA29259W1068 Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 362,9 miljoen CADK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: -36%Dividendrendement: -