De coronacrisis trekt ook bij Engie een streep door de rekening. Een aantrekkelijk dividendrendement, een faire waardering en het vooruitzicht op een lichte stijging van de winst maakten plaats voor een schrapping van het dividend, een stevige winstdaling en een pak onzekerheid. Het energiebedrijf verloor tot 40 procent van de beurswaarde. Het herstel verloopt traag, onder meer omdat beleggers zich niet meer kunnen optrekken aan het dividend. Ook het aankoopargument van het voorspelbare karakter van de winst werd onderuitgehaald.
...

De coronacrisis trekt ook bij Engie een streep door de rekening. Een aantrekkelijk dividendrendement, een faire waardering en het vooruitzicht op een lichte stijging van de winst maakten plaats voor een schrapping van het dividend, een stevige winstdaling en een pak onzekerheid. Het energiebedrijf verloor tot 40 procent van de beurswaarde. Het herstel verloopt traag, onder meer omdat beleggers zich niet meer kunnen optrekken aan het dividend. Ook het aankoopargument van het voorspelbare karakter van de winst werd onderuitgehaald.In het eerste kwartaal van dit jaar, dat slechts een dikke maand getroffen werd door de coronacrisis, daalde de recurrente bedrijfswinst met 6,6 procent. De daling is deels te wijten aan de verkoop vorig jaar van een aantal steenkoolactiva die niet meer bijdragen aan de winst, maar ook de organische bedrijfswinst daalde met 2,2 procent. Toch kan Engie zich nog op een excuus beroepen om de winstdaling te relativeren. De ongewoon zachte winter zette een rem op de verkoop en verdeling van aardgas op de Franse markt, wat een van de hoofdactiviteiten van het bedrijf is. Zonder dat effect zou de bedrijfswinst met 2 procent zijn gestegen in het eerste kwartaal, zegt Engie.Het tweede kwartaal wordt een pak lastiger, met drie maanden impact van de coronacrisis. Vooral de dienstverlening aan bedrijven en gezinnen, zoals de installatie van energie-oplossingen bij bedrijven en de verkoop van elektriciteit aan gezinnen, krijgt het hard te verduren. In het eerste kwartaal daalde de bedrijfswinst uit de dienstverlening aan bedrijven met 45 procent, onder meer omdat de lockdown de uitvoering van projecten onmogelijk maakte. Ook de gedaalde vraag naar elektriciteit en de bijbehorende lagere elektriciteitsprijs wegen in verschillende divisies op de bedrijfswinst. Zo daalde de winst uit de verkoop van elektriciteit die gewonnen wordt uit thermische centrales met 33 procent in het eerste kwartaal. Bij momenten was de elektriciteitsprijs zelfs negatief de voorbije maanden. In het eerste kwartaal werd de pijn verzacht door de aanhoudende winstgroei bij de hernieuwbare energie, vooral door de ingebruikname van nieuwe activa. Ook de Belgische kerncentrales droegen hun steentje bij door het verlies met 87 miljoen euro te verminderen. Over de impact op de resultaten op langere termijn durft Engie zich nog niet uit te spreken. "Tegen de zomer kan de dienstverlening aan bedrijven en gezinnen weer op niveau zijn, maar het herstel kan ook een jaar of langer duren", zei voorzitter Jean-Pierre Clamadieu half mei. De eerder gecommuniceerde vooruitzichten voor dit jaar werden geschrapt. Aandeelhouders kunnen niet ontsnappen aan een winstdaling dit jaar. De financiële reservebuffer is geruststellend. Engie beschikt over 19,2 miljard euro aan cash en ongebruikte kredietlijnen. Het schrappen van het dividend houdt 1,9 miljard euro in het bedrijf. De schuldpositie blijft wel een aandachtspunt. Eind maart was de netto financiële schuld opgelopen tot 28 miljard euro, of 2,7 keer de bedrijfscashflow. Engie draagt ook nog een stevig nucleair passief en hoge pensioenverplichtingen mee, zodat de eigenlijke schuldgraad 4,3 keer de bedrijfscashflow bedraagt. ConclusieHet voorspelbare karakter van de resultaten werd, samen met het dividend, tijdelijk op sterk water gezet door de impact van de coronacrisis. Op langere termijn kan Engie de draad weer oppikken, terwijl de waardering door de stevige koerscorrectie aantrekkelijk blijft, waarbij beleggers 12 keer de verlaagde winst betalen. We behouden daarom het koopadvies.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 11,1 euroTicker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 26,1 miljard euro K/w 2019: 14Verwachte k/w 2019: 12Koersverschil 12 maanden: -13%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: -