De Belgische kerncentrales hebben Engie vorig jaar geen windeieren gelegd. Na drie jaar met een negatieve bedrijfswinst leverde de nucleaire divisie, die bestaat uit de Belgische kerncentrales en een aantal trekkingsrechten op Franse kerncentrales van EDF, een bedrijfswinst van 970 miljoen euro op in 2021. Die spectaculaire remonte is zowel te danken aan de veel grotere beschikbaarheid van de kerncentrales, als aan hogere elektriciteitsprijzen. Vorig jaar haalden de Belgische centrales een beschikbaarheid van 91 procent. Die stroom werd verkocht tegen gemiddeld 59 euro per megawattuur (MWh), tegenover 42 euro per MWh in 2020. De hoge elektriciteitsprijzen zetten intussen door. Voor dit jaar heeft Engie al 80 procent van de elektriciteit uit de ke...

De Belgische kerncentrales hebben Engie vorig jaar geen windeieren gelegd. Na drie jaar met een negatieve bedrijfswinst leverde de nucleaire divisie, die bestaat uit de Belgische kerncentrales en een aantal trekkingsrechten op Franse kerncentrales van EDF, een bedrijfswinst van 970 miljoen euro op in 2021. Die spectaculaire remonte is zowel te danken aan de veel grotere beschikbaarheid van de kerncentrales, als aan hogere elektriciteitsprijzen. Vorig jaar haalden de Belgische centrales een beschikbaarheid van 91 procent. Die stroom werd verkocht tegen gemiddeld 59 euro per megawattuur (MWh), tegenover 42 euro per MWh in 2020. De hoge elektriciteitsprijzen zetten intussen door. Voor dit jaar heeft Engie al 80 procent van de elektriciteit uit de kern- en waterkrachtcentrales verkocht tegen 60 euro per Mwh.In oktober 2022 gaat Doel 3 dicht, en tegen eind 2025 worden in principe alle kerncentrales stilgelegd. Mogelijk beslist de federale regering in maart om alsnog twee kerncentrales open te houden, maar Engie houdt voorlopig vol dat de sluiting definitief is. Wellicht is dat een onderhandelingspositie om de belasting op de nucleaire winsten zo laag mogelijk te houden. Blijven er na 2025 twee kerncentrales open, dan kan dat Engie jaarlijks een paar honderd miljoen euro extra aan bedrijfswinst opleveren.Voor de vooruitzichten op langere termijn rekent Engie niet op de kerncentrales. In de periode 2022-2024 zou de bedrijfswinst uit de andere kernactiviteiten met 5 tot 6 procent per jaar moeten groeien. Dat resulteert in een groei van het groepsresultaat met 1,5 à 3,5 procent per jaar. Engie rekent vooral op een grotere winstbijdrage van de divisie hernieuwbare energie en van de divisie die energieoplossingen aan bedrijven aanbiedt.In 2024 moet dat een netto recurrente winst van 3,3 à 3,5 miljard euro opleveren, tegenover 3,1 miljard euro in 2021. Die vooruitzichten zijn bemoedigend, temeer omdat ze voortbouwen op het krachtige herstel in 2021. De omzet steeg met 30 procent en de bedrijfswinst met 36 procent, dankzij het herstel van de economie, de hogere elektriciteitsprijzen en het koude eerste kwartaal in Frankrijk. Die winst legt een behoorlijk fundament onder het dividendbeleid. Engie keert 65 à 75 procent van de recurrente nettowinst uit, wat over 2021 een dividend van 0,85 euro per aandeel oplevert.In de resultaten van 2021 zit een winstbijdrage van 200 miljoen euro van Equans, de divisie van dienstverlening aan bedrijven die verkocht is aan Bouygues voor 7,1 miljard euro. De verkoop van activa die niet meer tot de kernactiviteiten horen van hernieuwbare energie, netwerken en energieoplossingen voor bedrijven, moet de schulden verlagen en de structuur van de groep vereenvoudigen. De volgende jaren gaat bijna de helft van het investeringsbudget naar de uitbreiding van de capaciteit van hernieuwbare energie. Tegen 2025 wil Engie 50 gigawatt (GW) capaciteit aan hernieuwbare energie hebben.ConclusieDe hoge elektriciteitsprijzen en de goede beschikbaarheid van de kerncentrales geven de resultaten van Engie een boost. Maar de volgende jaren kunnen de aandeelhouders ook zonder de kerncentrales rekenen op een bescheiden, maar vrij goed voorspelbare winstgroei. De waardering blijft heel sober met een koers-winstverhouding van 12 en een ondernemingswaarde van 6 keer de bedrijfscashflow. Engie wordt steeds meer een bedrijf dat inzet op de klimaattransitie, maar wordt door beleggers nog niet gewaardeerd als een hernieuwbaar bedrijf. Het advies blijft koopwaardig. Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 14,2Ticker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 35 miljard euro K/w 2021: 11Verwachte k/w 2022: 12Koersverschil 12 maanden:+18%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: 6%