De halfjaarcijfers bevestigen het stabielere karakter van de resultaten van Engie. Een verrassing is dat niet, want het bedrijf put ruim 90 procent van zijn winst uit activiteiten die ofwel gereguleerd zijn, zoals het beheer van het Franse aardgasnetwerk, ofwel ingedekt zijn via langlopende contracten, zoals dat vaak het geval is voor de productie van groene stroom.
...

De halfjaarcijfers bevestigen het stabielere karakter van de resultaten van Engie. Een verrassing is dat niet, want het bedrijf put ruim 90 procent van zijn winst uit activiteiten die ofwel gereguleerd zijn, zoals het beheer van het Franse aardgasnetwerk, ofwel ingedekt zijn via langlopende contracten, zoals dat vaak het geval is voor de productie van groene stroom. Nochtans was het eerste kwartaal dit jaar niet denderend door een zachte winter en problemen met de Belgische kerncentrales. Dankzij een veel beter tweede kwartaal zit de Franse energiereus weer op koers om de jaarprognoses te halen, zoals het bedrijf voorspeld had. Een relatief frisse lente, gunstige contractherzieningen voor de aankoop van aardgas en sterke commerciële prestaties in de dienstverlening aan bedrijven en gezinnen hebben de omzet in de eerste helft van het jaar doen stijgen met 9,3 procent. De toename van de recurrente bedrijfswinst bleef haperen op 3,1 procent, maar het management verwacht een verder winstherstel in de tweede jaarhelft. Op jaarbasis moet dat een recurrente nettowinst van 2,5 tot 2,7 miljard euro opleveren. "We hebben veel vertrouwen in de winstvooruitzichten. We hebben een buffer gecreëerd om de vooruitzichten te realiseren", liet het management tijdens de conferencecall over de resultaten weten. Tegen 2021 mikt Engie op een stijging van de bedrijfswinst met 6,5 tot 8,5 procent per jaar. Beleggers passen voorlopig, want met een koers-winstverhouding van 12 een een ondernemingswaarde van minder 6 keer de bedrijfscashflow wordt het bedrijf karig beloond voor resultaten die zowel stabiel zijn als lichte groeimogelijkheden bieden.Vorig jaar raakte het potentieel van Engie nog ondergesneeuwd door de problemen met de Belgische kerncentrales. Ook in de eerste helft van dit jaar liep het verlies op het Belgische kernpark nog op, tot 216 miljoen euro. Maar de kansen keren dankzij een licht hogere beschikbaarheid van de centrales en hogere elektriciteitsprijzen. Engie wil dit jaar het 'nucleaire' verlies van 2018 met 80 procent terugdringen. Als nieuwe pannes uitblijven, valt te verwachten dat de kerncentrales vanaf 2020 opnieuw een bedrage leveren aan het groepsresultaat, ook omdat de elektriciteitsprijzen in de lift zitten. Op langere termijn verwacht Engie meer van de productie van groene stroom om de winst hoger te duwen. Nu al is 26 procent van de productiecapaciteit voor groene stroom. Dat aandeel zal alleen maar toenemen, omdat Engie investeert in groene stroom. Het budget daarvoor komt deels van desinvesteringen in thermische centrales. Vorig jaar verkocht Engie steenkoolcentrales in Thailand en dit jaar nam het een groot windmolenpark in Brazilië in gebruik. Een relatief zwakke productie van de Franse waterkrachtcentrales verpestte nog het feestje, maar bij normale regenval had de afdeling hernieuwbare energie een winstsprong van 10 procent gerapporteerd. De dienstverlening aan bedrijven en gezinnen vormt een andere winstmotor voor de toekomst. Bij de divisie netwerken, die met ongeveer de helft van de recurrente winst voor Engie zeer belangrijk is, daalde de winst licht in de eerste jaarhelft en dat zal ook het plaatje worden voor het hele jaar. De volgende jaren moet die divisie stabiele winsten genereren. ConclusieDe markt heeft onvoldoende waardering voor de stabiliteit van de resultaten, los van de het potentieel tot lichte winstgroei in de volgende jaren. Het geduld van beleggers wordt intussen beloond met een dividendrendement van ongeveer 6 procent, wat in deze tijden van lage rentevoeten niet te versmaden is. Het advies blijft 'kopen'.Advies: kopenRisico: laagRating: 1AKoers: 13,5 euroTicker: ENGIISIN-code: FR0010208488Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 32,8 miljard euro K/w 2018: 14Verwachte k/w 2019: 12Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 5,8%