De halfjaarcijfers bevestigen het stabielere karakter van de resultaten van Engie. Een verrassing is dat niet, want het bedrijf put ruim 90 procent van zijn winst uit activiteiten die ofwel gereguleerd zijn, zoals het beheer van het Franse aardgasnetwerk, ofwel ingedekt zijn via langlopende contracten, zoals dat vaak het geval is voor de productie van groene stroom.
...