Het aandeel reageerde pittig op die positieve geluiden, maar daarmee is de jarenlange daling allesbehalve weggewerkt.
...

Het aandeel reageerde pittig op die positieve geluiden, maar daarmee is de jarenlange daling allesbehalve weggewerkt.Engie moet eerst een stap terug doen om die groei mogelijk te maken. Het bedrijf is bezig heel wat activa te verkopen, die het niet langer als strategisch beschouwt. Die verkoop zit op schema, maar zal de onderneming dit jaar 650 miljoen euro aan bedrijfscashflow kosten. Engie denkt die aderlating meer dan goed te maken met extra besparingen en extra inkomsten uit de groei-activiteiten. Dat moet in 2017 een bedrijfscashflow van 10,7 à 11,3 miljard euro opleveren. In 2016 bedroeg die 10,7 miljard euro. Als we de inkomsten uit de intussen verkochte activa niet meetellen, was er vorig jaar een cashflow van 10,1 miljard. Engie heeft het dus over een organische groei van 6 tot 14 procent bij gelijkblijvende grondstoffenprijzen en weersomstandigheden. In termen van recurrente nettowinst spreekt Engie over 2,4 tot 2,6 miljard euro in 2017, te vergelijken met 2,44 miljard euro in 2016 of 2,2 miljard euro zonder de verkochte activa. De nettowinst eindigde vorig jaar nogmaals in het rood door extra boekhoudkundige afschrijvingen op thermische centrales en bijkomende provisies voor de ontmanteling van de kernreactoren.Het ergste lijkt voorbij. De onderliggende resultaten van 2016 waren iets beter dan verwacht, met dank ook aan de heropstart van de Belgische kerncentrales. En de kans is vrij groot dat 2017 een kantelpunt vormt in de winstontwikkeling. De kans op tegenslag is ook kleiner geworden dankzij de strategische ommezwaai. Engie verlegt de focus naar meer voorspelbare inkomsten uit gereguleerde netwerkactiviteiten, uit diensten en uit de productie van groene stroom, en het verkoopt voor 15 miljard euro aan activa waarvan de resultaten dansen op het ritme van de wispelturige grondstoffen- en elektriciteitsprijzen, zoals oliewinning en steenkoolcentrales. Door dat transformatieplan worden de resultaten van Engie dus stabieler en voorspelbaarder. De prijs die Engie daarvoor betaalt, is dat het minder dan vroeger zal profiteren van stijgende energieprijzen. Gegeven de aanhoudend moeilijke mondiale energiemarkten lijkt dat een verdedigbare beslissing. De markt heeft vandaag ook te weinig aandacht voor de cashflows die Engie genereert. In 2016 leverde de bedrijfsactiviteit 9,7 miljard euro cash op. Met dat geld kon Engie het dividend betalen (3 miljard euro), de netto-investeringen (3,4 miljard euro) financieren en de financiële schuld afbouwen (voor 2,9 miljard euro). De financiële schulden bedragen nog 2,3 keer de bedrijfscashflow, wat zeker niet overdreven veel is. Zonder de verkoop van activa genereert het bedrijf een vrije cashflow van ongeveer 4 miljard euro, wat op een marktkapitalisatie van 32 miljard euro een aantrekkelijk rendement van 12 procent oplevert. Het dividend voor 2017 werd eerder al verlaagd van 1 naar 0,7 euro per aandeel, zodat ongeveer 70 procent van de recurrente winst wordt uitgekeerd.Ondanks de koerssprong na de publicatie van de jaarcijfers blijft het aandeel met een koers-winstverhouding van 13 en een ondernemingswaarde van 6 keer de bedrijfscashflow aantrekkelijk gewaardeerd, zeker omdat het ergste achter de rug lijkt. Door de afbouw van het risicoprofiel is een spectaculair herstel niet te verwachten, maar tegelijk is ook de kans op onaangename verrassingen fel gedaald. De generatie van vrije cashflow wordt niet naar waarde geschat. Het advies blijft kopen.Advies: kopenRisico: gemiddeldRating: 1BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 31 miljard euroK/w 2016: 11Verwachte k/w 2017: 13Koersverschil 12 maanden: -7%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: 5,5%