Engie was de voorbije jaren dusdanig het slachtoffer van de forse daling van de energieprijzen dat het Franse nutsbedrijf zijn conclusies trok. Het management wil de volatiliteit van de resultaten en dus het risicoprofiel van het bedrijf verlagen door te investeren in groene energie (wat ook een stabiele subsidiestroom oplevert) en in activiteiten die gereguleerd zijn of genieten van langdurige contracten. Die investeringen worden gedeeltelijk gefinancierd door voor 15 miljard EUR aan activa te verkopen, waarvan de winst gekoppeld is aan de grondstoffenprijzen. Daarvan is al voor een kleine 6 miljard EUR van de hand gedaan.
...