Equinox Gold is een Canadese goudproducent met focus op het Amerikaanse continent. Het bedrijf ontstond eind 2017 door de fusie van Trek Mining, NewCastle Gold en Anfield Gold. De hoofdaandeelhouder, de edelmetaleninvesteerder Ross Beaty, wil Equinox Gold snel laten uitgroeien tot een middelgrote speler met een productie boven 1 miljoen troy ounce goud per jaar. Het groeiparcours begon met de Aurizona-goudmijn in Brazilië en Castle Mountain in de Verenigde Staten. In 2018 nam het de Amerikaanse Mesquite-goudmijn over. In 2019 bracht de fusie met Leagold Mining de groep naar de top twintig onder de goudproducenten. Eind 2020 volgde een nieuwe overname, waardoor de groep over zeven werkende mijnen en vijf expansieprojecten beschikt. Zonder nieuwe overn...

Equinox Gold is een Canadese goudproducent met focus op het Amerikaanse continent. Het bedrijf ontstond eind 2017 door de fusie van Trek Mining, NewCastle Gold en Anfield Gold. De hoofdaandeelhouder, de edelmetaleninvesteerder Ross Beaty, wil Equinox Gold snel laten uitgroeien tot een middelgrote speler met een productie boven 1 miljoen troy ounce goud per jaar. Het groeiparcours begon met de Aurizona-goudmijn in Brazilië en Castle Mountain in de Verenigde Staten. In 2018 nam het de Amerikaanse Mesquite-goudmijn over. In 2019 bracht de fusie met Leagold Mining de groep naar de top twintig onder de goudproducenten. Eind 2020 volgde een nieuwe overname, waardoor de groep over zeven werkende mijnen en vijf expansieprojecten beschikt. Zonder nieuwe overnames haalt ze allicht in de tweede helft van 2024 de beoogde productie van 1 miljoen troy ounce goud. In 2020 was er 477.186 troy ounce goud. 2021 was een investeringsjaar, om de forse productiegroei mogelijk te maken. In april rondde Equinox de overname van Premier Gold Mines af. Het nam 30 procent in i-80 Gold, een nieuw mijnbedrijf met focus op Nevada in de VS, maar vooral ook 50 procent in het Greenstone-project in Ontario, Canada. Equinox betaalde 51 miljoen Amerikaanse dollar voor een extra belang van 10 procent in die mijn, die in de eerste helft van 2024 moet produceren. Het aandeel in Greenstone zal veertien jaar gemiddeld jaarlijks 215.000 troy ounce goud opleveren tegen lage totale productiekosten (onder 700 dollar per troy ounce). De bouw is in oktober gestart en kost 1,23 miljard dollar. De toevoeging van Canada als productieland, naast Brazilië, Mexico en de VS, verlaagt het risicoprofiel van Equinox. De balans is versterkt met een kapitaalverhoging van 75 miljoen Canadese dollar, tegen 10 dollar per aandeel, en met de verkoop van 10 miljoen aandelen van Solaris Resources voor 82,5 miljoen Canadese dollar. Equinox heeft nu nog 17 procent van het beloftevolle koperexploratiebedrijf. De kleinste producerende mijn, Pilar in Brazilië, is verkocht.Negatief was een nieuwe blokkade van de Los Filos-mijn in Brazilië in juni. In juli is een hopelijk definitief akkoord afgesloten met de buurtbewoners. De productieverwachtingen van de groep zijn door de onderbreking met 50.000 troy ounce goud verlaagd, tot 560.000 à 620.000 troy ounce. De totale productiekosten zijn verhoogd tot een hoge 1300 à 1375 dollar per troy ounce. In het eerste kwartaal verwachten we de eerste productie van de Santa Luz-mijn in Brazilië. Equinox investeerde 103 miljoen dollar in de heropstart van de mijn, die 9,5 jaar gemiddeld 95.000 troy ounce goud zal opbrengen. Nog in het eerste kwartaal start de vergunningsprocedure voor de uitbreiding van Castle Mountain. Binnen drie jaar zal de jaarlijkse productie van de Amerikaanse mijn stijgen van 25.000 naar meer dan 200.000 troy ounce. De productie in Los Filos zal profiteren van de eerste bijdrage van de uitbreidingen, die gradueel de jaarproductie zullen verhogen van 130.000 naar 300.00 à 350.000 troy ounce.Het aandeel presteerde in 2021, in lijn met de sector, zwak en noteert slechts tegen 0,6 keer de intrinsieke waarde. We verwachten dat de aandacht geleidelijk verschuift naar het uitmuntende groeiprofiel en de lagere kosten. De productie kan in 2022 met 35 à 45 procent klimmen naar 800.00 à 850.000 troy ounce goudequivalent. In combinatie met lagere productiekosten en een verwachte hogere goudprijs biedt dat ruimte voor een fors herstel van de ondergewaardeerde snelgroeier. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 8,70 Canadese dollarTicker: EQX CNISIN-code: CA29446Y3041Markt: TorontoBeurskapitalisatie: 2,62 miljard Canadese dollarK/w 2021: 36Verwachte k/w 2022: 10,5Koersverschil 12 maanden: -36%Koersverschil sinds jaarbegin: -34%Dividendrendement: -