Het derde kwartaal had voor de Belgische olierederij Euronav twee gezichten. In juli genoot Euronav nog van de uitstekende tarieven die tot de fabelachtige cijfers in de eerste jaarhelft hebben geleid. Bij de halfjaarrapportering op 6 augustus was 48 procent van de beschikbare capaciteit voor het derde kwartaal van de vloot verhuurd tegen een aantrekkelijk gemiddeld dagtarief van 60.250 dollar (VLCC's) en 36.500 dollar (Suezmax-schepen). Daarna werd het veel minder. Het prijsniveau waarop winst noch verlies wordt geboekt, ligt op respectievelijk 28.900 dollar en 26.400 dollar. Voor het derde kwartaal strandden de daggemiddelden op 42.000 dollar (nog 81.500 dollar in het tweede kwartaal) en op 23.500 dollar (60.750 dollar).
...

Het derde kwartaal had voor de Belgische olierederij Euronav twee gezichten. In juli genoot Euronav nog van de uitstekende tarieven die tot de fabelachtige cijfers in de eerste jaarhelft hebben geleid. Bij de halfjaarrapportering op 6 augustus was 48 procent van de beschikbare capaciteit voor het derde kwartaal van de vloot verhuurd tegen een aantrekkelijk gemiddeld dagtarief van 60.250 dollar (VLCC's) en 36.500 dollar (Suezmax-schepen). Daarna werd het veel minder. Het prijsniveau waarop winst noch verlies wordt geboekt, ligt op respectievelijk 28.900 dollar en 26.400 dollar. Voor het derde kwartaal strandden de daggemiddelden op 42.000 dollar (nog 81.500 dollar in het tweede kwartaal) en op 23.500 dollar (60.750 dollar).De forse daling van de spottarieven is een gevolg van het lager dan verwachte herstel van de vraag naar olie door covid-19, de veel sneller dan verwachte afbouw van de extreem hoge olievoorraden en de aanhoudende productiebeperkingen. In het derde kwartaal van 2019 was er een daggemiddelde van 25.250 dollar voor de VLCC's en 17.250 dollar voor de Suezmax-schepen. De groepsomzet nam tegenover 2019 met 37,5 procent toe tot 241 miljoen dollar. Na negen maanden is er een stijging met 89,2 procent tot 1,09 miljard dollar. Het nettoverlies van 22,9 miljoen dollar werd omgebogen in een nettowinst van 46,2 miljoen, of 0,22 dollar per aandeel. Euronav keert op basis daarvan in het vierde kwartaal het equivalent uit van 0,18 dollarcent per aandeel, waarvan de helft via een brutodividend van 0,09 dollar (ex-dividenddatum 19 november) en de helft via een aandeleninkoopprogramma van 18,5 miljoen dollar. Dat brengt het totale brutodividend dat dit jaar zal zijn uitgekeerd op 1,66 dollar per aandeel, of circa 22 procent tegenover de huidige koers. Daarnaast werd al voor 100 miljoen dollar eigen aandelen ingekocht of 5,1 procent van het aantal uitstaande aandelen. De nettoschuld verminderde sinds eind 2019 met 364 miljoen dollar tot 1,08 miljard.Traditioneel zijn de vrachttarieven door de grotere vraag het hoogst tijdens het winterseizoen in het noordelijke halfrond. Maar dit jaar zal dat fenomeen nauwelijks spelen wegens het overaanbod. Tot nog toe is 50 procent van de VLCC-vloot geboekt voor gemiddeld 22.500 dollar per dag en 45 procent van de Suezmax-vloot voor 11.500 dollar per dag. Euronav verwacht weinig herstel op korte termijn en laat daarom negen schepen vervroegd een onderhoudsbeurt ondergaan. Zeer bemoedigend is het feit dat de bestellingen voor de bouw van nieuwe olietankers in verhouding tot de wereldvloot op het laagste niveau staat sinds 1997. Tegelijkertijd is 25 procent van de wereldvloot VLCC's vijftien jaar of ouder, en 10 procent ouder dan 17,5 jaar. Vanaf dan nemen de verplichte onderhoudskosten fors toe. Het aantal verschrotingen zal door de hogere staalprijzen in 2021 hoogstwaarschijnlijk fors toenemen. Euronav maakte een verlenging voor tien jaar bekend van de verhuur van de FSO Africa en de FSO Asia als drijvende opslagplatformen. Dat is heel mooi nieuws voor beide platformen die al sinds 2010 onafgebroken opereren in het Al-Shaheen-olieveld in Qatar. Het nieuwe contract gaat in vanaf juli en september 2022 en zal voor Euronav naar verwachting 322 miljoen dollar omzet opleveren.ConclusieHet zeer gulle dividendbeleid heeft er in combinatie met de zwakke vooruitzichten op korte termijn toe geleid dat het aandeel is teruggevallen naar de laagste niveaus van de afgelopen vijf jaar. De vooruitzichten vanaf de tweede jaarhelft van 2021 zien er onverminderd gunstig uit. Gezien de forse terugval van het aandeel, het feit dat de markt op voorhand anticipeert op betere tarieven en het trackrecord van het management om in perioden van lage vrachttarieven de sterke balans aan te wenden voor gerichte overnames, verhogen we opnieuw het advies naar koopwaardig (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,44 euroTicker: EURN BBISIN-code: BE0003816338 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,42 miljard euroK/w 2019: 14Verwachte k/w 2020: 3Koersverschil 12 maanden: -37%Koersverschil sinds jaarbegin: -41%Dividendrendement: 22,6%