Bij de Antwerpse rederij Euronav wordt de toon almaar somberder. Bij de voorstelling van de voorlopige jaarcijfers over 2016 was het bedrijf opvallend voorzichtig voor 2017. De marktreactie was opnieuw negatief, waardoor het aandeel 52 procent onder de piek van juli 2014 noteert. Euronav betaalde sindsdien wel een brutodividend van 2,24 dollar per aandeel uit. Dankzij het late herstel van de dagverhuurtarieven was het vierde kwartaal nog beter dan verwacht, al lagen de cijfers fors onder die van het sterke vierde kwartaal van 2015. De omzet daalde met 35 procent tot 146,3 miljoen dollar en op jaarbasis met ruim 23 procent tot 684,3 miljoen euro.
...

Bij de Antwerpse rederij Euronav wordt de toon almaar somberder. Bij de voorstelling van de voorlopige jaarcijfers over 2016 was het bedrijf opvallend voorzichtig voor 2017. De marktreactie was opnieuw negatief, waardoor het aandeel 52 procent onder de piek van juli 2014 noteert. Euronav betaalde sindsdien wel een brutodividend van 2,24 dollar per aandeel uit. Dankzij het late herstel van de dagverhuurtarieven was het vierde kwartaal nog beter dan verwacht, al lagen de cijfers fors onder die van het sterke vierde kwartaal van 2015. De omzet daalde met 35 procent tot 146,3 miljoen dollar en op jaarbasis met ruim 23 procent tot 684,3 miljoen euro.Het gemiddelde dagverhuurtarief voor de VLCC-olietankers (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) bedroeg in het vierde kwartaal 33.161 dollar, een daling met 46 procent tegenover 2015 (61.482 dollar). Op jaarbasis zien we een terugval met 24 procent, van 55.055 tot 41.863 dollar. Voor de kleinere Suezmax-schepen (capaciteit tot 200.000 ton) strandde het gemiddelde tarief op 21.243 dollar, tegenover 41,586 dollar in dezelfde periode in 2015 (-49%), en voor het volledige jaar op 27.498 dollar, tegenover 41.686 dollar in 2015 (-34%). Euronav boekte in het vierde kwartaal een meerwaarde van 36,5 miljoen dollar op de verkoop van vier VLCC's. De komende vijf jaar worden die schepen gehuurd tegen 22.000 dollar per dag. Inclusief die meerwaarde zakte de bedrijfskasstroom (ebitda) van 174,2 miljoen dollar (inclusief 11,2 miljoen dollar meerwaarde) naar 124,8 miljoen dollar (-28,4%). Voor het hele jaar is er een daling met 22,4 procent naar 476,2 miljoen dollar. De nettowinst kromp naar 50 miljoen dollar (-52,3%), en op jaarbasis naar 203,8 miljoen dollar (-41,8%), of van 2,25 dollar naar 1,29 dollar per aandeel. Dat komt overeen met een jaardividend van 0,77 dollar bruto per aandeel (slotdividend van 0,22 dollar). Over het boekjaar 2015 bedroeg het brutodividend nog 1,44 dollar per aandeel. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal zijn behoorlijk, met een voorlopig gemiddeld dagverhuurtarief van 48.089 dollar voor de VLCC's (geboekte capaciteit 48%) en van 24.070 dollar voor de Suezmaxschepen (geboekte capaciteit 41,7%). Het break-evenniveau is 27.300 en 24.000 dollar. Maar het management verwacht dit jaar tegenwind door de productiebeperkingen die eind 2016 werden afgesproken. Daarnaast worden in 2017 heel wat nieuwe schepen opgeleverd (met een equivalente capaciteit van veertig VLCC's, op een wereldvloot van 694). Onduidelijkheid over veranderende milieuwetgeving leidt mogelijk tot een uitstel van het verschroten van oude schepen. Op middellange termijn ogen de vooruitzichten positiever door de structurele stijging van de vraag naar olie en de forse daling van de bestellingen van olietankers in het voorbije jaar. We denken dat de olietankermarkt dit jaar het cyclische dieptepunt bereikt. Euronav verschafte zich door de verkoop van vier VLCC's en een succesvolle herfinanciering toegang tot 600 miljoen dollar liquiditeiten, om in te spelen op overnamekansen. Dat daarvoor mogelijkheden zijn, bewijst de recente toenadering tussen de sectorgenoten Frontline en DHT Holdings. De lage beurskoers van 0,65 keer de boekwaarde is wel een handicap. We bevestigen het koopadvies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BMunt: euroMarkt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,15 miljard euroK/w 2016: 6Verwachte k/w 2017: 36Koersverschil 12 maanden: -49%Koersverschil sinds jaarbegin: -5%Dividendrendement: 9,7%