Bij de Antwerpse rederij Euronav wordt de toon almaar somberder. Bij de voorstelling van de voorlopige jaarcijfers over 2016 was het bedrijf opvallend voorzichtig voor 2017. De marktreactie was opnieuw negatief, waardoor het aandeel 52 procent onder de piek van juli 2014 noteert. Euronav betaalde sindsdien wel een brutodividend van 2,24 dollar per aandeel uit. Dankzij het late herstel van de dagverhuurtarieven was het vierde kwartaal nog beter dan verwacht, al lagen de cijfers fors onder die van het sterke vierde kwartaal van 2015. De omzet daalde met 35 procent tot 146,3 miljoen dollar en op jaarbasis met ruim 23 procent tot 684,3 miljoen euro.
...