Sinds 2015 garandeerde de olietankerrederij Euronav de uitkering van een dividend van 80 procent van het nettoresultaat op jaarbasis, exclusief eenmalige meerwaarden. Dat leverde over de boekjaren 2015 en 2016 fantastische brutojaardividenden van 1,44 dollar en 0,77 dollar per aandeel op. Maar de olietankersector is heel cyclisch. Vandaar dat vanaf nu een minimaal jaardividend van 0,12 dollar per aandeel bruto wordt gegarandeerd, met in september een eerste interim-dividendbetaling van 0,06 dollar per aandeel bruto. Is de nettowinst hoger, dan wordt een afweging gemaakt tussen een hoger dividend, de inkoop van eigen aandelen of overnames die bijdragen aan de winst.
...