4,82 EUR - 2C↑
...

4,82 EUR - 2C↑Voor de spelers in de sector van de olietankers blijven het bijzonder moeilijke tijden. Er zijn de afgelopen jaren te veel tankers bij gekomen die nog zijn besteld in de goede tijden, maar waar geen of weinig bijkomende vraag tegenover staat. Dat zou kunnen worden opgelost door de verschroting van oude tankers, maar dat gebeurt niet of maar in beperkte mate. De huurtarieven blijven daardoor gevaarlijk laag. Paddy Rogers, de CEO van Euronav, had het eerder dit jaar zelfs over 'Russische roulette'. Het risico op een nieuwe, grote ramp met een olietanker neemt weer toe, doordat de tankereigenaars op alles moeten besparen, inclusief de veiligheid. De afgelopen jaren waren er te veel dagen met huurtarieven van minder dan 10.000 à 15.000 USD per dag voor de grote olietankers (de zogenoemde Very Large Crude Carriers of VLCC-schepen). Dit jaar waren er zelfs al flink wat dagen waarop de tarieven rond 3000 à 4000 USD per dag schommelden. Op een gezonde markt, waar minstens de betere spelers winst kunnen maken, zouden de tarieven toch 20.000 à 25.000 USD moeten bedragen. In het eerste kwartaal was nog sprake van een gemiddeld tarief van 21.000 USD per dag, maar in het tweede en het derde trimester is dat weer teruggevallen tot amper 14.200 en 14.000 USD per dag. Vandaar dat Euronav in de eerste drie maanden nog een beperkte bedrijfswinst (ebit) van 2,1 miljoen USD (0,04 USD per aandeel) kon neerzetten. In het tweede en het derde kwartaal is de groep opnieuw in het rood gedoken. De periode april-juni leverde een ebit van -17,3 miljoen USD (-0,35 USD per aandeel) op, voor de periode juli-september kwam die uit op -11,0 miljoen USD (-0,22 USD per aandeel). De omzet bedroeg 93,5 miljoen USD. Dat is 5,5% minder dan in het tweede kwartaal. Door een serieus negatief financieel resultaat leed Euronav een zwaar nettoverlies van -10,7 miljoen USD (-0,21 USD per aandeel) in het eerste trimester. Dat liep op tot -30,7 miljoen USD (-0,61 USD per aandeel) in het tweede kwartaal en bedraagt niet veel minder over het derde trimester (-27,1 miljoen USD of -0,54 USD per aandeel). En dan mogen we niet vergeten dat de twee supertankers FSO Africa en FSO Asia, die zijn omgevormd tot drijvende opslagschepen voor olie en werden verhuurd aan Maersk Oil Qatar, bijna 7 miljoen USD bijdroegen tot het nettoresultaat. De tankeractiviteiten doken dus 34 miljoen USD in het rood. Na negen maanden geeft dat weinig opbeurende cijfers: 296,1 miljoen USD omzet (325,6 miljoen USD in dezelfde periode vorig jaar), -21,0 miljoen USD ebit (was -7,9 miljoen USD), -66,4 miljoen USD nettoresultaat of -1,33 USD per aandeel (was -54,9 miljoen USD of -1,10 USD per aandeel). Het management blijft vanzelfsprekend (erg) voorzichtig voor de rest van dit jaar. Tot nog toe heeft Euronav 41% van de VLCC-vloot ingedekt tegen een gemiddeld tarief van 15.000 USD per dag. Opnieuw een onvoldoende hoog tarief om uit de rode cijfers te blijven. Het pluspunt is wel dat China momenteel meer olie importeert dan de Verenigde Staten, waardoor de lichte olie van West-Afrika meer en meer naar China dan naar de VS wordt getransporteerd, wat meer mijlen vervoer oplevert.De marktbasis blijft een overaanbod aan schepen, zodat de tarieven te laag blijven. Gelukkig worden geen nieuwe schepen meer bijgebouwd en zal er eerder vroeg dan laat toch iets moeten gebeuren, zoals een grote fusie tussen enkele spelers, zodat de vloot verder kan worden gesaneerd. Anders dreigt er pas tegen 2016 opnieuw een marktevenwicht te komen. Ook dit jaar kondigt zich aan als een jaar van rode cijfers. Maar de tarieven lijken gestabiliseerd en ook de prijzen voor de tankers lijken uitgebodemd. Vandaar dat we het advies durven optrekken naar 'eerste positie' (rating 2C). Enkel voor de risicobewuste belegger.Eerste positie