Het nieuwe jaar is spectaculair begonnen voor Euronav. Na jaren van vooral kommer en kwel sloot de Antwerpse rederij wellicht nu al de deal van het jaar in de sector van de olietankers. De overeenkomst heeft betrekking op de overname van 15 VLCC-olietankers (very large crude carriers van ongeveer vier voetbalvelden groot, die elk 300.000 ton olie kunnen transporteren) uit de handen van Maersk. Daarmee schiet het Antwerpse tankerbedrijf met 26 VLCC's meteen door naar de wereldtop van de olietankerrederijen. We hadden begin december dan ook geluk (IB 49A), toen we het advies voor Euronav, net op tijd, naar 'koopwaardig' konden optrekken. Sindsdien is de ko...

Het nieuwe jaar is spectaculair begonnen voor Euronav. Na jaren van vooral kommer en kwel sloot de Antwerpse rederij wellicht nu al de deal van het jaar in de sector van de olietankers. De overeenkomst heeft betrekking op de overname van 15 VLCC-olietankers (very large crude carriers van ongeveer vier voetbalvelden groot, die elk 300.000 ton olie kunnen transporteren) uit de handen van Maersk. Daarmee schiet het Antwerpse tankerbedrijf met 26 VLCC's meteen door naar de wereldtop van de olietankerrederijen. We hadden begin december dan ook geluk (IB 49A), toen we het advies voor Euronav, net op tijd, naar 'koopwaardig' konden optrekken. Sindsdien is de koers bijna verdubbeld. Toch bedroeg de totale beurskapitalisatie van Euronav nauwelijks 460 miljoen EUR op het moment van de schorsing, in afwachting van het spectaculaire nieuws, tegenover de prijs van 980 miljoen USD of 720 miljoen EUR voor de vijftien reuzentankers. Naast flink wat bankleningen is dan ook sprake van een stevige kapitaalverhoging. Eerst werd binnen de mogelijkheid van het toegestane kapitaal (maximaal 10% van de beurskapitalisatie) het kapitaal met 50 miljoen USD verhoogd door de uitgifte van 5,47 miljoen nieuwe aandelen tegen 6,70 EUR. Die tranche is voorbehouden voor institutionele beleggers. Dat is de normale gang van zaken. Daarnaast komt er, na goedkeuring door een buitengewone algemene vergadering in februari, een tweede kapitaalverhoging ter waarde van 300 miljoen USD door de uitgifte van nog eens 32,8 miljoen nieuwe aandelen tegen dezelfde koers van 6,70 EUR. Dat ook die uitgifte enkel en alleen voor institutionele investeerders wordt opengesteld, vinden we zeer betreurenswaardig.De totale kapitaalverhoging slaat op ruim 250 miljoen EUR. Er worden 38,3 miljoen nieuwe aandelen gecreëerd, tegenover 53,2 miljoen voor de operatie of een verwatering van ruim 70%. De koers veerde meteen op tot boven 10 EUR. Vanuit dat perspectief is een deelname aan de kapitaalverhoging tegen 6,70 EUR een enorm cadeau. Vandaar vinden we het moeilijk aanvaardbaar dat aan particuliere beleggers de toegang tot de kapitaalverhoging wordt ontzegd. Als zij willen reageren op de megadeal, moeten ze tientallen procenten meer betalen dan de institutionele beleggers die wel op de kapitaalverhoging kunnen intekenen. Voor de overeenkomst zelf hebben we enkel maar superlatieven over. Euronav opent de consolidatie in deze sector, die onvermijdelijk is. Het neemt het voortouw en betaalt een zeer redelijke prijs op een vrij ideaal moment, aangezien de markt van de olietankers zich wellicht op of net voorbij het marktdieptepunt bevindt. Op 21 januari al krijgen we een zicht op de (voorlopige) jaarcijfers 2013. Het vierde kwartaal zal meevallen, want in de laatste weken van vorig jaar zijn de tarieven toch richting 50.000 USD per dag gestegen. De eerste negen maanden leverden wel een weinig opbeurend nettoverlies van 66,4 miljoen USD of -1,33 USD per aandeel. ConclusieWe vinden het een fantastische deal. Toch zouden we het aandeel na de koersverdubbeling in een maand tijd niet meer kopen. Vandaar de adviesverlaging. Wie op de korte termijn mikt, mag de positie zelfs afbouwen. Maar op lange termijn mogen de aandelen, gezien de versterkte positie van Euronav, behouden blijven.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 3C↓