De Antwerpse rederij Euronav zette een nog beter eerste kwartaal neer dan verwacht, meteen het beste sinds het derde kwartaal van 2008. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 steeg de omzet met +93,8%, tot 209,1 miljoen EUR. Deze sterke stijging is uiteraard in de eerste plaats een gevolg van de aankoop vorig jaar, in twee stappen, van in totaal 19 VLCC-olietankers (very large crude carriers, met een maximale capaciteit van 320.000 ton). De laatste twee overgenomen VLCC's werden respectievelijk in februari en april opgeleverd. In januari verkocht Euronav de VLCC Antartica met een meerwaarde van 2,1 miljoen USD. Daardoor beschikt de groep nu...

De Antwerpse rederij Euronav zette een nog beter eerste kwartaal neer dan verwacht, meteen het beste sinds het derde kwartaal van 2008. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 steeg de omzet met +93,8%, tot 209,1 miljoen EUR. Deze sterke stijging is uiteraard in de eerste plaats een gevolg van de aankoop vorig jaar, in twee stappen, van in totaal 19 VLCC-olietankers (very large crude carriers, met een maximale capaciteit van 320.000 ton). De laatste twee overgenomen VLCC's werden respectievelijk in februari en april opgeleverd. In januari verkocht Euronav de VLCC Antartica met een meerwaarde van 2,1 miljoen USD. Daardoor beschikt de groep nu over 27 VLCC's, een U(lta)LCC (capaciteit van 441.000 ton), 23 Suezmaxschepen (capaciteit tot 200.000 ton) en twee drijvende opslagplatforms (FSO's). Een tweede element dat de omzet fors hoger stuwde, was het herstel van de vrachttarieven. Dat herstel begon al in het najaar, maar zette zich helemaal door in de eerste maanden van 2015. Dat leverde voor het eerste kwartaal een prachtig gemiddeld dagtarief voor de VLCC's op van 50.845 USD, of een stijging met 46,2% tegenover vorig jaar (34.777 USD). Voor de Suezmaxschepen lag het gemiddelde dagtarief zelfs 56,5% hoger, op 41.944 USD. De bedrijfskasstroom (ebitda) groeide met 182%, tot 131,3 miljoen USD. De nettowinst steeg van 1,4 miljoen USD vorig jaar naar 80,9 miljoen USD, of van 0,02 USD naar 0,55 USD per aandeel. Het goede nieuws is dat de hoge dagtarieven ook in het tweede kwartaal standhouden op een niveau dat minstens het dubbele bedraagt van het vijfjarig gemiddelde. Hierdoor boekte Euronav voor dit kwartaal al 52,24% van de beschikbare VLCC-capaciteit tegen een gemiddeld dagtarief van 51.522 USD en 52,94% van de Suezmax-capaciteit tegen 40.504 USD. Het tweede kwartaal zal bijgevolg ook heel sterk zijn. Euronav verraste na de bekendmaking van de jaarresultaten al met de aankondiging van een brutodividenduitkering van 0,25 USD per aandeel over het (verlieslatende) boekjaar 2014. Vanaf dit jaar stelt het bedrijf een uitzonderlijk hoge uitkering van minstens 80% van het nettoresultaat voorop, via een interimdividend in september en een slotdividend in mei. Op basis van een voorzichtige schatting is een brutodividend in de buurt van 1 USD per aandeel over het boekjaar 2015 realistisch. De vraag naar olietankers wordt in de eerste plaats ondersteund door een stijgende vraag naar olie. Voor dit jaar rekent het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op een groei met 1%. Daarnaast zijn er de veranderende olietransporten met langere vaarroutes tot gevolg. Anderzijds zal de wereldwijde vloot van zowel VLCC's als Suezmaxschepen slechts beperkt groeien in 2015 en 2016. Euronav is hiervoor ideaal gepositioneerd, met een vloot die voor 86% blootgesteld is aan de spotmarkt. ConclusieHet ervaren management van Euronav bewees het afgelopen jaar eens te meer dat het perfect kan inspelen op de cyclische golven van de olietankersector, en zit nu gebeiteld om te profiteren van de heroplevende tankermarkt. Bovendien werd de balans flink verstevigd via de verschillende kapitaaloperaties, inclusief de beursgang op NYSE. We promoveren het aandeel naar de Inside Selectie en verlagen de risicorating naar B. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B