De omzet bedroeg 2012 miljoen USD, 3,7% meer dan in het eerste kwartaal en 123% beter dan het tweede kwartaal van 2014. Na het eerste semester staat de omzetteller op 416,5 miljoen USD, tegenover 201,2 miljoen USD in 2014 (+107%). Dankzij de oplevering begin april van de laatste van de negentien VLCC-olietankers (very large crude carriers met een maximale capaciteit van 320.000 ton) die Euronav in 2014 kocht, profiteert het volop van de sterk opgeveerde vrachttarieven. Het gemiddeld dagtarief voor de VLCC's - waarvan Euronav er 27 bezit - bedroeg in het tweede kwartaal 55.570 USD, tegenover 21.464 USD vorig jaar. Voor het eerst...